Förändrat arbetssätt inom myndighet SoL

Från och med den 2 oktober genomgår myndighet SoL en förändring i arbetssättet. Syftet är att öka strukturen och kontinuiteten i arbetet – både för brukare och personal.

Det nya arbetssättet utgår från tre olika team utefter varje brukares födelsedag i kalenderdagar. Detta innebär att varje socialsekreterare blir ansvarig för ärenden baserade på födelsedatum och kan på så sätt följa sina ärenden över tid.

Våra nya team kommer att delas upp enligt följande: team 1 ansvarar för dag 2–10, team 2 för dagar 11–21 och team 3 för dagar 22–01.

Publicerad: 2023-09-29 15.53
Senast uppdaterad: 2023-09-29 16.52
Dela sida: