En bakgrundsvåg

Omsorgswebben

Aktuell information, manualer, utbildningar och annat som du behöver för att kunna utföra vård och omsorg i Mölndals stad.

Kom ihåg

Attestera din tid i TES innan månadsskiftet

Två personer som håller varandras händer.

Manualer

Guider och instruktioner för bland annat Treserva, MCSS, Canea One och andra verksamhetsspecifika system.

Kvinna som sträcker sig mot sin mobil.

Support

Information om vart du ska vända dig när du behöver hjälp med verksamhetsspecifika system eller omsorgstelefoner.