En bakgrundsvåg

Omsorgswebben

Aktuell information, manualer, utbildningar och annat som du behöver för att kunna utföra vård och omsorg i Mölndals stad.

Kom ihåg

Attestera din tid i TES innan månadsskiftet

Två personer som håller varandras händer.

Manualer

Guider och instruktioner för bland annat Treserva, TES, MCSS, Kvalitetsledningssystem och andra verksamhetsspecifika system.

Person som håller i en smartphone.

It-support

Information om vart du ska vända dig när du behöver hjälp med verksamhetsspecifika system eller omsorgstelefoner.