Ny rutin ersätter den föregående. Gällande provtagning för covid-19.

Nu finns det en ny rutin som innebär att provtagning inte längre görs speciellt för covid-19. Eventuell provtagning sker efter ordination av läkare och då görs en övergripande diagnostik av virusorsakade luftvägsinfektioner.

Den regionala provtagningsindikationen för covid-19 är avpublicerad. Den bedöms inte längre fylla ett behov. I stället hänvisar Västra Götalandsregionen till den nya rutinen Generella åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner i vård och omsorg.

I den nya rutinen understryks värdet av diagnostik av virusorsakade luftvägsinfektioner både för handläggning av sjukdomsfall och för åtgärder mot smittspridning inom vård och omsorg.

Publicerad: 2024-02-01 16.21
Senast uppdaterad: 2024-02-01 16.23
Dela sida: