Skapa ärende, anställd

Du som är anställd i Mölndals stad skickar in ditt ärende här. Inkomna ärenden hanteras och besvaras av vof it.

Typ av ärende
Typ av ärende
Beskriv så utförligt som möjligt vad ärendet gäller. Bifoga gärna bilder som visar felet, dock inga personuppgifter!Exempel: chef, handläggare, utförare


Publicerad: 2022-09-22
Senast uppdaterad: 2022-09-22