Äldreomsorgslyftet 2024

Anmäl ditt intresse för Äldreomsorgslyftet 2024 där du kan få utbildning på arbetstid.

En äldre man tittar upp mot en kvinnlig undersköterska som ler mot honom.

Äldreomsorgslyftet 2024

Via statsbidraget Äldreomsorgslyftet kan du som arbetar inom äldreomsorgen i Mölndals stad bli utbildad till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Att få en plats är en möjlighet och ingen rättighet. Utbildningen är kostnadsfri och sker på arbetstid.

Europeiska Unionen medfinansierar statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

EU-flaggan tillsammans med texten "Finansieras av Europeiska unionen NextGenerationEU"

Preliminär kursstart

Utbildningarna till vårdbiträde och undersköterska startar preliminärt i mars 2024.

Intresseanmälan

Sista datum för att göra en intresseanmälan var den 20/12.

Villkor

Du som idag arbetar heltid (100%)

Du studerar 50% och arbetar 50% med full lön under hela utbildningen.

Du som idag arbetar deltid (50%)

Tillsammans med din chef kommer ni överens om fortsatt deltid eller heltid från den dag utbildningen börjar. Du studerar 50% och arbetar resterande % beroende på tjänstgöringsgrad. Detta gäller under de terminer utbildningen pågår. Du får lön efter tjänstgöringsgrad och anställning.

Semester sommaren 2024

Det kommer vara ett uppehåll för studierna under sommaren 2024. Preliminärt mellan veckorna 27-31. Planera arbete och semester med din chef.

Semester jul 2024/2025

Studieuppehåll blir preliminärt mellan vecka 52 till vecka 1. Preliminär kursstart vecka 2 den 7/1. Planera arbete och semester med din chef.

Krav för att bli antagen:

  • Tillsvidareanställd, vikarieanställd eller timanställd av Mölndals stad.
  • Godkännande av chef.
  • Godkänt Hygienkörkort.
  • Minst godkänt (E) i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Meriterande

Genomförd kurs i ergonomi, förflyttning och lyftteknik.

Vid förhinder

  • Meddela samordnare (David Cavallin) och din chef vid avhopp från studierna.
  • Vid frånvaro (exempelvis semester eller sjukdom) ska du omgående meddela din chef och lärare.

Om du redan har vissa betyg

Om du inte behöver läsa vissa kurser för att du redan har betyg i ämnet behöver du planera schemat tillsammans med din chef.

Kontakt

David Cavallin
Utvecklingsledare kompetens
Samordnare Äldreomsorgslyftet
Vård- och omsorgsförvaltningen
0704-61 76 65
david.cavallin@molndal.se

Publicerad: 2023-11-24
Senast uppdaterad: 2023-12-21