Pengar

Ibland kan det vara svårt att komma ut på arbetsmark­naden. Medan du söker jobb finns det andra sätt att försörja sig.

Två unga personer som tittar i en mobil och skrattar

Föräldrar

Dina föräldrar är försörjningsskyldiga för dig fram till du fyller 18 år, eller fram till 21 år om du studerar på gymnasiet enligt Föräldrabalken 7 kap §1.

Studiemedel

Om du studerar på eftergymnasiala studier och har fyllt 20 år kan du ansöka om studiemedel (både studiebidrag och studielån) hos CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Om du studerar på gymnasiet och har fyllt 20 år kan du också ansöka om studiemedel (både studiebidrag och studielån) hos CSN.

Sjukpenning eller aktivitetsersättning

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom och har läkarintyg eller läkarutlåtande kan du ansöka om sjukpenning eller aktivitetsersättning hos Försäkringskassan.

Aktivitetsstöd

Om du är arbetssökande och har en aktivitet via Arbetsförmedlingen kan du få en ersättning som kallas aktivitetsstöd.

Arbetslöshetsersättning (A-kassa/Alfakassa)

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Publicerad: 2022-03-17 16.20
Senast uppdaterad: 2022-03-25 15.13
Dela sida: