Bild på cellers yta med text : Ledande i sverige - på vetenskap och forskning. Enligt unga forskare. Bild på certifieringen