Frejagymnasiet tilldelas statsbidrag för utvecklingsprojekt.

I höstas skickades en ansökan in till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att söka statsbidrag. Anledningen till detta är att vi ska kunna arbeta med ett utvecklingsprojekt under nästa läsår. Ansökan beviljades och vi tilldelas medel!

Tredje gången gillt sägs det och för oss stämde det iallafall. Det var tredje gången vi ansökte om medel från SPSM och denna gången beviljades vår ansökan. Otroligt kul, tycker vi.

För Frejagymnasiet innebär detta att vi kommer kunna lägga än mer tid och resurser på att arbeta med ett utvecklingsprojekt som vi gett namnet 'Pedagogisk tillgänglighet med digitala verktyg'. Ett av våra verksamhetsmål är att höja den digitala kompetensen, både bland elever och personal, så utvecklingsprojektet går hand i hand med verksamhetsmålet.

Varför tycker vi detta är så viktigt då? Jo, på lång sikt vill vi förebygga att eleverna hamnar i ett digitalt utanförskap. Samhället digitaliseras allt mer i en rasande fart och det gäller att hänga med i utvecklingen för att inte hamna utanför. Lika viktigt är det att ha ett källkritiskt tänkande när vi matas med mer och mer information. På kort sikt vill vi ge eleverna fler möjligheter för att inhämta och redogöra för kunskap. Detta innebär att personalen måste ha en högre digital kompetens för att kunna erbjuda eleverna fler sätt att ta till sig kunskap i undervisningen likväl fler möjligheter att redogöra för den kunskap eleverna tagit till sig. Till följd av detta har vi också förhoppningar om att se högre måluppfyllelse bland eleverna.

Projektets primära målgrupp är eleverna på nationellt program och eleverna i BAS-klassen, men samtliga elever och personal kommer involveras. All personal kommer utbildas och på så vis nås samtliga elever. Eleverna på nationellt program kommer även läsa kursen digital kompetens.

Vi har beviljats medel för att arbeta med projektet läsåret 22/23 men då utveckling tar tid kommer vi fortsätta arbeta med projektet även kommande läsår.

Dela på:

Senast uppdaterad

  Nyhetsarkiv