Utbildningar

På Frejagymnasiet satsar vi på att skapa unika utbildningar åt unika ungdomar. Vi vill se dig nå ditt framtida mål. Därför anpassar vi både din utbildning och din studiemiljö utifrån dina behov.

Hos oss kan du läsa utbildningar inom gymnasiesärskolans nationella och individuella program.

Nationellt program - som leder till jobb

Vårt nationella program är hotell, restaurang och bageri. Programmet är ett yrkesprogram, vilket innebär att du ska kunna gå ut i arbete direkt efter avslutad utbildning. Som förberedelse gör du praktik på arbetsplatser under din studietid.

Handplockade praktikplatser som passar dig

Frejagymnasiet samarbetar med ett stort nätverk av stora som små arbetsgivare. Din praktikplats handplockas beroende på just dina intressen, behov och önskemål. Att göra praktik är en viktig väg ut i arbetslivet och våra elever blir ofta erbjudna arbete där de gör sin praktik.

Under 2020-2021 påbörjar Frejagymnasiet ett internationellt projekt som innebär att vi kommer att kunna erbjuda praktikplatser i Kenya, Afrika. Projektet är unikt i sitt slag och innebär stora möjligheter till personlig utveckling för dig som läser ett nationellt program hos oss. Fråga gärna mer om detta vid något av höstens Öppna hus!

Individuellt program - för utökad anpassning

Du som av olika skäl inte kan följa undervisningen på ett nationellt program kan gå det individuella programmet hos oss.

Vem kan söka till gymnasiesärskolan?

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som vänder sig dig som gått grundsärskola eller träningsskola. Gymnasiesärskolan riktar sig också till ungdomar som inte tidigare gått i särskola, men som inte når gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Dela på:

Senast uppdaterad