Rektor Eva Torgerson nominerad till skolledarpris

Eva Torgerson, rektor för Frejagymnasiet, har blivit nominerad till "Årets skolledarpris 2023".

Priset, som delas ut vid den Nordiska Skolledarkongressen, lyfter fram skolledare som gjort extraordinära insatser inom utbildningssektorn. Tyvärr nådde inte Eva finalen, men hon var en av de 40 nominerade skolledarna som kom på tal för bedömning. I nomineringen står det bland annat: "Torgerson arbetar varje dag i demokratisk anda och för varje människas rätt att utvecklas utifrån hennes förutsättningar och förmåga. Som rektor visar hon genom sitt handlande vägen för sina elever och personal hur utveckling och lärande skapar teamanda, gemenskap och utveckling på såväl individ- som verksamhetsnivå, genom hela livet."

Torgersons ledarskap innefattar innovativa projekt som ett växthus och utbildningsrestaurangen Freja, samt internationellt utbyte i Kenya, vilket erbjuder praktisk erfarenhet och främjar global medvetenhet. Hon är väl engagerad i att anpassa skolmiljön för att säkerställa inkludering och tillgänglighet, vilket gör att alla känner sig värdefulla och sedda. Genom att integrera ny teknik och samarbeta aktivt i planeringen av ett nytt utbildningscampus i Mölndal visar Eva Torgerson ett ledarskap som går utöver det vanliga, alltid med elevernas bästa i åtanke.

Den här nomineringen lyfter fram hur mycket Eva Torgerson har bidragit till Frejagymnasiets utveckling. Hennes arbete motiverar och banar väg för hur vi tänker kring utbildning framöver, långt bortom tävlingens ramar.

Dela på:

Senast uppdaterad

  Nyhetsarkiv