Utlandspraktik

Under januari har lärare och personal från Krokslättsgymnasiet varit på besök i Reykjavik i Island och i Leipzig i Tyskland för att skapa möjligheter för våra elever på Vård- och omsorgsprogrammet att göra utlandspraktik.

I båda länderna besöktes skolor som bedriver utbildning inom vård och omsorg. Besök gjordes också på tänkta praktikplatser. Möjliga boenden och praktikperioder diskuterades även med lokala representanter. Båda besöken föll väl ut - vi är varmt välkomna att skicka elever på utbyte. Det finns också intresse för att låta elever från Island och Tyskland göra praktik i Sverige.

Detta är Krokslättsgymnasiets första steg i att återetablera återkommande utbyte och skapa ökad internationalisering i våra utbildningar. För att finansiera utbytet kommer pengar att sökas genom Erasmus+ som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning. Ansökan kommer att göras om utbyte under två läsår med start hösten 2018.

Dela på:

Senast uppdaterad