Idéer som bidrar till förbättring

Förra året genomfördes två projekt som på olika sätt bidragit till förbättringar för våra brukare. I år startar tre nya projekt i verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad.

Varje år kan verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad ansöka om lokala utvecklingsmedel till projekt som ska leda till förbättringar för brukare eller patienter i verksamheten.

Genomförda projekt 2023

Förra året genomfördes två projekt som på olika sätt förbättrade tillvaron för brukarna. Nedan beskrivs hur projekten bidragit till förbättring genom nya metoder, ökad kunskap och/eller utveckling av aktiviteter.

Att förebygga och hantera problemskapande beteende

Alla förvaltningens personliga assistenter samt nio stödpedagoger har gått utbildning i lågaffektivt bemötande.

Genom utbildningen har medarbetarna blivit mer uppmärksamma på arbetssätt/metod hos brukarna vilket gör att medarbetare, stödpedagog och enhetschef tillsammans kan arbeta för att ge högre kvalitet i arbetet med brukarna. Utbildningen har också lett till en ökad förståelse för verksamheten och de utmaningar som medarbetare och brukare står inför i arbetet med varandra, berättar Rika Takala, projektledare och metodutvecklare inom korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet.

Hjärnskoj genom Life Kinetik

Projektet har erbjudit äldre med låg aktivitetsnivå, och få sociala kontakter, tillgång till gemenskap samt ett lekfullt sätt att träna sina hjärnor genom träningsformen LifeKinetik.

Deltagarna har fått ny kunskap om hjärnan och hur denna träning kan förbättra såväl rörelse, uppfattning som tänkande. Metoden sprids nu till fler delar inom förvaltningen. Genom projektet har också samarbetet mellan hemtjänsten och förebyggandeenheten stärkts och fler brukare har hittat till träffpunktens aktivitetsutbud, berättar Anna Lindskog, projektledare och aktivitetspedagog inom förebyggandeenheten.

Läs mer om fler projekt som genomförts med lokala utvecklingsmedel.

Projekt som ska genomföras 2024

Tre projekt har beviljats lokala utvecklingsmedel och kommer att genomföras under 2024:

Bostäder LSS och daglig verksamhet

Projektet ska ge brukare på tidig utvecklingsnivå och med flerfunktionsnedsättning ökad möjlighet till kommunikation och förutsägbarhet i vardagen genom utbildning i metoden TaSSeLs.

Fallströmmen och Bifrosts korttidsenheter

Projektet ska arbeta för att öka motivationen hos patienterna att göra förändringar inom olika livsområden genom att utbilda personalen i Motiverande samtal.

Myndighet LSS

Projektet ska ge socialsekreterarna mer djupgående kunskap om vad funktionsnedsättning ger för konsekvenser i brukarens och eventuella anhörigas liv genom utbildning om intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Ansök om lokala utvecklingsmedel

Senaste datum att ansöka om pengar till projekt nästa år är 30 november 2024. Läs mer och ansök om lokala utvecklingsmedel.

Kontakt

Om du har frågor om nyheten kan du kontakta Anna-Sofia Junsäter, utvecklingsledare kvalitet.


Publicerad: 2024-02-12 11.14
Senast uppdaterad: 2024-02-12 11.30
Dela sida: