Studerande samlas för att göra skillnad

I Sverige finns det ett stort behov av kompetenta pedagoger som kan arbeta med hälsofrämjande insatser inom alla typer av verksamheter som innefattar barn, ungdomar och vuxna.

På utbildningen Aktiveringspedagog studerar personer som vill göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en funktionsnedsättning.

I fem år har Pontus Andersen arbetat på en grundsärskola. Det är inom skolans värld som han vill stanna och fördjupa sin kompetens. Nu har han avslutat sitt första år på yrkeshögskoleutbildningen Aktiveringspedagog och inriktningen LSS.

Att få arbeta med barn och ungdomar är otroligt givande. I mitt arbete får jag vara med och skapa en utbildningsmiljö där vi kan ge barnen kunskaper och kompetenser för framtiden. På så sätt känns mitt jobb både viktigt och meningsfullt, berättar Pontus.

Ett nytt synsätt

Som Aktiveringspedagog har du stor påverkan på individers vardag och kan med moderna metoder och aktiviteter förbättra tillvaron för många.

På utbildningen lär vi oss den nya tekniken som finns på marknaden och som är anpassad efter personer med funktionsnedsättning. Vi har också gjort besök på köpcentrum där vi undersökt tillgänglighetsanpassningen för personer med nedsatt rörelse - eller orienteringsförmåga. Efter den kursen ser jag annorlunda på offentliga miljöer och de fysiska hinder som faktisk finns, menar Pontus.

Lär sig något nytt varje dag

På utbildningen Aktiveringspedagog går personer som alla har erfarenhet inom funktionsstöd. På så sätt kan de studerande dra nytta av varandras erfarenheter och lärdomar.

Jag lär mig någonting nytt varje dag, inte bara från våra duktiga lärare men också från andra i klassen. Jag hade velat samla allas erfarenheter i en säck och ta med mig den in i mitt fortsatta yrkesliv, berättar Pontus.

Utbildningen innehåller sammanlagt tre perioder av lärande i arbete (LIA) där de studerande får gå ut i en verklig miljö och testa sina kunskaper. Även om det är inom skolan som Pontus vill arbeta så valde han den här gången att spendera sin LIA period på ett korttidsboende.

Där fick jag möjlighet att arbeta med personer över 18 år och bredda mitt perspektiv. Det är otroligt viktigt och givande med LIA och jag ser fram emot kommande terminer med fler LIA-perioder och examensarbetet. Jag har redan valt vad jag ska skriva om, avslutar Pontus.

Publicerad: 2022-08-09 11.45
Senast uppdaterad: 2022-08-26 10.53
Dela sida: