Utbildningar

Eftergymnasiala och kvalificerade yrkesutbildningar
utformade efter arbetsmarknadens behov.

Arrow-right

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Skräddarsydda uppdragsutbildningar för organisationer och företag. Utbilda verksamhetens medarbetare inom data och IT, språk samt vård och hälsa.

Arrow-right

Kurser motsvarande grundskolenivå.

Arrow-right

Kurser eller hel utbildning på gymnasial nivå.

Arrow-right

GYMNASIAL YRKESUTBILDNING

Utbildning mot arbete inom ett särskilt område.

Arrow-right

För dig med kognitiv funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Arrow-right

Grundläggande utbildning för invandrare i svenska.

Arrow-right

Utbildningar med fokus på aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekniken i branschen.

Arrow-right