Utbildningar

Eftergymnasiala och kvalificerade yrkesutbildningar
utformade efter arbetsmarknadens behov.

image/svg+xml symboler

LÄS MER      

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Skräddarsydda uppdragsutbildningar för organisationer och företag. Utbilda verksamhetens medarbetare inom data och IT, språk samt vård och hälsa.

image/svg+xml symboler

Kurser motsvarande grundskolenivå.

image/svg+xml symboler

Kurser eller hel utbildning på gymnasial nivå.

image/svg+xml symboler

GYMNASIAL YRKESUTBILDNING

Utbildning mot arbete inom ett särskilt område.

image/svg+xml symboler

För dig med kognitiv funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

image/svg+xml symboler

Grundläggande utbildning för invandrare i svenska.

image/svg+xml symboler

Gymnasiala kurser på distans.

image/svg+xml symboler