En prövning innebär du gör ett prov på en hel kurs för att betygsätta dina kunskaper. Du förbereder dig på egen hand med hjälp av ämnesplanen för kursen och en prövningsinstruktion. Du måste genomföra samtliga moment för att få betyg A-F.

Hur anmäler jag mig till en prövning?

När anmälningsperioden är öppen anmäler du dig via anmälningsknappen ovan. Du anmäler dig genom att:

  • välja en gymnasial-, grundläggande- eller SFI-kurs
  • välj aktuellt prövningstillfälle
  • bifoga bilaga/bilagor under kvitto på betalning i anmälan.

Har du inte bifogat betygs-/betalningsunderlag under kvitto på betalning kommer vi inte handlägga din prövning förrän du har kompletterat din ansökan.

 

Det kostar 500 kronor att anmäla sig till en prövning i en kurs som du tidigare har

  • godkänt betyg i (A-E alternativt MVG-G)
  • inte har betyg i.

Det är kostnadsfritt att anmäla sig till en prövning i en kurs som du tidigare har

  • icke godkänt betyg i (F alternativt IG).

När kan jag anmäla mig till en prövning?

Under årets gång finns det flera prövningsperioder. I listan nedan kan du se när anmälan öppnas till dessa perioder. Du får endast söka en kurs per prövningstillfälle. Du kan inte göra en prövningsanmälan till en kurs som du är antagen till eller som du läser på Campus Mölndal.

Anmäler du dig till fler prövningar vid ett prövningstillfälle görs ingen återbetalning.

  • Prövningsperiod 4 mars till 22 mars 2024

Anmälan är öppen 11 dec till 31 dec 2023.

  • Prövningsperiod 13 maj till 31 maj 2024

Anmälan är öppen 26 feb till 17 mars 2024.

När får jag besked om min prövning?

Vi handlägger prövningar löpande. Du kommer få information om din prövning senast 5 veckor innan prövningsperioden.

Det är viktigt att din ansökan är fullständig och att du har bifogat rätt underlag. Ofullständiga ansökningar tar längre tid att handlägga och det kan därför dröja innan du får information om just din prövning.

Har du fått e-post från Campus Mölndal om komplettering, handlägger vi inte din prövning förrän vi har fått underlaget vi efterfrågar.

Publicerad: 2022-06-16
Senast uppdaterad: 2024-01-12