Lokaler

Prövningen genomförs på plats, i Hermods lokaler på Mölndalsvägen 77.

Kom i tid

Det är viktigt att du kommer i tid till examinationerna. Om du kommer för sent har du förlorat din rätt att genomföra det examinationsmomentet. Nytt tillfälle erbjuds inte.

Legitimation

Du måste kunna styrka din identitet genom att uppvisa giltig, fysisk, fotolegitimation. Exempel på giltig legitimation är pass, körkort, svenskt nationellt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet. Observera att du inte kan legitimera dig med digitalt ID-kort vid prövning.


Du måste visa legitimation på alla delprov och examinationer under prövningen. Om du inte kan uppvisa giltig legitimation, får du inte genomföra prövningen.

Om du sjuk eller riskerar att vara smittad

Om du är sjuk, har symptom eller riskerar att vara smittad vid prövningstillfället får du inte komma in i våra lokaler. Mejla molndal.arenden@hermods.se senast samma dag som din prövning är inbokad för eventuellt datumbyte till annat ordinarie prövningstillfälle samma termin.

Hjälpmedel och material

Ta med blyertspenna och sudd, ej pennfack, samt tillåtna hjälpmedel för aktuell prövning. I prövningsinstruktionen för respektive kurs står det vilka hjälpmedel du får använda och vilka av dessa du måste ta med själv.


Skrivpapper, eventuell formelbok och formelsamlingar lånar du på plats. Om ett prov/delprov görs på dator, lånar du dator på plats.


Om du innehar otillåtna hjälpmedel kommer det att anmälas för misstanke om fusk.

Mobiltelefon ska vara avstängd

Du ska stänga av din mobiltelefon och lägga den tillsammans med din klocka och eventuella hörlurar/hörsnäckor i din jacka/väska innan du går in i provlokalen. Du får sätta på din mobiltelefon igen när du är klar med provet och har gått ut från byggnaden.

Ta inte med värdesaker till prövningen

Mobil, klocka och andra värdesaker måste du förvara i ytterkläder/väska åtskilt från skrivplatsen. Vi ansvarar inte för eventuell förlust av personlig egendom.

Kontakt

E-post uba@molndal.se

Telefon 031-315 31 30

Publicerad: 2024-04-09
Senast uppdaterad: 2024-04-09