Frågor och svar under dina studier

En elev räcker upp handen i ett klassrum.

Vad betyder preliminär antagning?

Du är preliminärt antagen till de kurser som står med i ditt kursbesked. Det betyder att du senast vid kursstart måste vara behörig i dem för att få läsa kurserna. Om du vet att du har godkända betyg i den eller de kurser som krävs för att du ska vara behörig behöver du inte göra något annat än att komma till skolan vid kursstart.

När är mina första lektioner?

Du hittar information om dina första lektioner i ditt kursbesked. Där står datum, tid och sal för första lektionen för varje kurs som du är antagen till. Tänk på att din första lektion inte behöver vara samma dag som det formella startdatumet för kursen, utan senare samma vecka.

Hur ser jag mitt schema?

För att se ditt schema går du in på Schema24 och väljer den utbildning som du blivit antagen till att läsa. Du hittar dem under Klass om du är antagen till en utbildning eller under Grupp om du ska läsa fristående kurser. Glöm inte att även ställa in den vecka du vill se ditt schema för.

Skickar skolan in studieförsäkran till CSN?

Ja, vi kommer skicka in en studieförsäkran när du varit närvarande på en lektion. Studieförsäkran sätts separat för var och en av de kurser som du är antagen till, så det är viktigt att du kommer till samtliga. Tänk på att du också måste lämna studieförsäkran till CSN för att du ska få ditt studiemedel.

Vad händer om jag kan inte vara med på första lektionen?

Om du inte kan vara med på din första lektion måste du meddela oss. Om du inte gör det riskerar du att bli struken från kurserna som du är antagen till. Du meddelar oss genom att kontakta skolexpeditionen.

Hur hittar jag till min sal?

På ditt kursbesked står vilken dag, sal och tid som den första lektionen är. Det kommer vara skyltat på skolan för att du ska hitta rätt. Du kan gå via innergården eller följa skyltningen från vår huvudingång. Skolexpeditionen kan hjälpa dig om du inte hittar.

Hur får jag mitt användarnamn och lösenord?

Om du är ny elev så får du ditt användarnamn och lösenord i ditt kursbesked. När du är på plats i skolan använder du dem för att logga in på skolans nätverk INTERNET-MOLNDAL. Om du studerar hemifrån använder du dem för att komma in på skolans lärplattform.

Det finns ett IT-stöd på skolan som kan hjälpa dig om du har problem med att logga in.

Kan jag ändra takt eller avsluta min kurs tidigare?

Om du vill avsluta din kurs måste du kontakta skolexpeditionen. Du hittar kontaktuppgifterna längst ned i denna text.

Om du vill förlänga en kurs måste det alternativet finnas tillgängligt. Du kan då ändra från 10 till 20 veckors kurser. I andra fall krävs ett rektorsbeslut.

Du kan inte förkorta din dagtidskurs utan måste ansöka om flex för att kunna korta ned kursen till 10 veckor.

Vad gör jag om jag är sjuk eller är hemma för vård av barn?

Om du som är elev har blivit sjuk är du själv ansvarig att meddela dina lärare om din frånvaro genom att skicka ett mejl till dina lärare. Du som elev ska efter 7 dagars frånvaro uppvisa ett intyg (till exempel ett läkarintyg) som styrker detta.

Skolexpeditionen ska ta emot detta och notera datum men inte spara själva intyget. Detta kan användas för att styrka din anledning till frånvaro vid eventuella frågor om avbrott.

Om du har varit inaktiv på en kurs under tre veckors tid kommer ett avbrott registreras. Du är som elev själv ansvarig för att vara aktiv i dina studier.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2023-10-13