Stöd för att lyckas med dina studier

Elevstödsteamet.

Vi vill att du ska lyckas med dina studier. Under din studietid kan vi i Campus Mölndals elevstödsteam hjälpa dig.

Inom elevstödsteamet hittar du specialpedagog, speciallärare och socialpedagog. För oss är det viktigt att du som är i behov av stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning.

Specialpedagog och speciallärare

Vi hjälper elever på olika sätt som känner ett behov av stöd i sina studier. Tillsammans med dig kan vi göra en personlig planering och hitta en studieteknik som fungerar för just för dig.

Du kan även få hjälp om du är i behov av speciella anpassningar eller bara vill prata om din studiemotivation. Att anpassa lärmiljön och hitta sätt som gör att du kan koncentrera dig, kan var det som hjälper när studierna går trögt.

Du är också välkommen om du har funderingar kring läs– och skrivsvårigheter.

Som specialpedagog och speciallärare samarbetar vi tätt med dina lärare för att hitta de bästa förutsättningarna för dig i dina studier. Informera din lärare redan vid kursstart om du är i behov av stöd. Då kan vi snabbt jobba tillsammans med vad som behövs för att du ska lyckas med dina studier.

Socialpedagog

Socialpedagogen på Campus Mölndal arbetar på ett bredare plan för att utveckla ett socialt hälsofrämjande och en förebyggande miljö, och för att ge ett psykosocialt stöd för elever som studerar hos oss.

Genom elevstödsteamet kan vår socialpedagog finnas tillgänglig på individnivå för olika problem. Det kan exempelvis vara att du av olika skäl känner oro inför att börja studera, att du i din livssituation kan behöva stödjande samtal för att klara av att genomföra dina studier, rådgivning eller hjälp vidare till rätt kontakt.

Vi arbetar med samtycke från dig och verkar under tystnadsplikt.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Campus Mölndal har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vår vision

Varje elev och anställd vid Vuxenutbildning Mölndal ska känna sig trygg och mötas av respekt för den man är. Den dagliga verksamheten ska främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Publicerad: 2023-10-13
Senast uppdaterad: 2024-05-14