Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Maha Hannouneh

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

maha.hannouneh@molndal.se

Ange din titel:

Studie- och yrkesvägledare

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

070-461 76 99

Här kan du ange övrig information:

Hallenskolan / Streteredsskolan

Publicerad: 2022-06-27 14.26
Senast uppdaterad: 2022-06-28 08.50