Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Nicoleta Tudoran

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

nicoleta.tudoran@molndal.se

Ange din titel:

Utbildningsledare

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

079-060 59 06

Här kan du ange övrig information:
Publicerad: 2022-06-27 15.51
Senast uppdaterad: 2022-06-27 16.12