Ange personens kontaktuppgifter. Om du inte ska använda ett fält så tar du bort den textmodulen.

Ange för- och efternamn:

Susanne von Rosen

Ange din e-post (du behöver inte länka den):

susanne.von-rosen@molndal.se

Ange din titel:

Studie- och yrkesvägledare

Ange ditt telefonnummer (du behöver inte länka det):

070–769 06 72

Här kan du ange övrig information:

Almåsskolan

Publicerad: 2023-02-07 14.05
Senast uppdaterad: 2023-02-07 14.06