Undersköterska Flex

En kvinna lindar en gasbinda runt en mans arm.

Är du intresserad av människors hälsa och vill hjälpa andra i ditt arbete?

 

Studerar du mest effektivt på egen hand? Då kan studieformen Flex vara rätt val för dig. Undersköterska Flex kan studeras som fristående kurser.

När du läser i denna studieform på Campus Mölndal får du möjlighet att vara flexibel under din studietid och öka dina möjligheter att lära dig på bästa sätt.

Du har inga lektioner utan studerar på egen hand när och var det passar dig. Du kan fortfarande få extra stöd och personlig handledning av lärare både på plats i skolan eller digitalt. Observera att i vissa kurser förekommer obligatoriska moment på plats i skolan samt APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Ansökan

Du kan ansöka om Flex på Campus Mölndal oavsett om du bor i Mölndal eller i en annan kommun. Det är dock den kommun där du är folkbokförd som avgör om du får studera hos oss.


Bor du i Mölndals kommun och vill göra en ansökan? Kontakta vår studie- och yrkesvägledning.


Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver du kontakta studie- och yrkesvägledningen i din kommun.

Studietakt

När du läser Flex väljer du i samråd med SYV vilka kurser som är aktuella för dig.

 

Vid ansökan till Undersköterska Flex förekommer det oftast en obligatorisk studieplanering med studie- och yrkesvägledare på Campus Mölndal. I samtalet sker en planering om lämplig studietakt.

 

För att kunna ansöka om studiemedel via CSN behöver du studera på minst 50 % studietakt.


Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta gärna en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kurser

Kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Anatomi och fysiologi 1 (50p) - Flex
 • Anatomi och fysiologi 2 (50p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p) - Flex
 • Gerontologi och geriatrik (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p) - Flex
 • Omvårdnad 1 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Omvårdnad 2 (100p) - Flex
 • Psykologi 1 (50p) - Flex
 • Psykiatri 1 (100p) - Flex
 • Psykiatri 2 (100p) - Flex
 • Social omsorg 1 (100p) - Flex
 • Social omsorg 2 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Vård och omsorg specialisering (100p) - Flex
 • Komvuxarbete (inom vård och omsorg) (100p) - Flex

Valbara kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Etik och människans livsvillkor (100p) - Flex
 • Kost, måltid och munhälsa (100p) - Flex
 • Rättspsykiatri (100p) - Flex
 • Socialpedagogik (100p) – Flex

Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet:

 • Kommunikation (100p) - Flex
 • Specialpedagogik 1 (100p) - Flex
 • Hälsopedagogik (100p) - Flex

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I vissa kurser ingår APL, vilket är praktiskt moment förlagt på en arbetsplats. Under varje APL-period lär du dig nya saker genom att praktisera på en vård- och omsorgsenhet. Du kommer arbeta heltid de fyra sammanhängande veckor som varje APL-period består av, oavsett vilken studietakt du har i utbildningen.

De veckor APL genomförs är förbestämda av skolan och inte valbara. På din vårdenhet får du en handledare som stöttar dig.

APL ingår i följande kurser:

APL 1

 • Omvårdnad 1 (100p), (oftast på äldreboende).

APL 2

 • Social omsorg 2 (100p), (oftast inom hemtjänst).

APL 3

Denna period är kopplad till kursen Vård och omsorg specialisering alternativt Komvuxarbete. Inom ramen för denna kurs specialiserar du dig inom ett område som du själv väljer. Oftast fungerar det bäst om du läser din specialiseringskurs tillsammans med någon av följande kurser:

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p) (Kursen läses vanligen tidigare i utbildningen)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)


Du kommer att läsa alla ovanstående kurser men bara en av dem kommer vara kopplad till APL 3.

Campus Mölndal är certifierad genom Vård- och Omsorgscollege. Det innebär att när du har klarat utbildningen får ett så kallat VOC-diplom.

I listan nedanför kan du se vilka kurser du måste vara godkänd i för att få diplomet. Om du avslutar dina studier med kurser som motsvarar vårdbiträdesnivå (800p) kan du få ett VOC-intyg där det framgår att du klarat denna nivå.

VOC-Diplom

För diplom från Vård- och omsorgscollege behöver du ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 - 50p
 • Anatomi och fysiologi 2 - 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100p
 • Gerontologi och geriatrik - 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 - 100p
 • Hälso- och sjukvård 2 - 100p
 • Omvårdnad 1 - 100p
 • Omvårdnad 2 - 100p
 • Psykiatri 1 - 100p
 • Psykiatri 2 - 100p
 • Psykologi 1 - 50p
 • Social omsorg 1 - 100p
 • Social omsorg 2 - 100p
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100p
 • Samhällskunskap 1a1 - 50p
 • Vård och omsorg specialisering - 100p alternativt Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100p

Vårdbiträdesintyg

För vårdbiträdesintyg från Vård- och omsorgscollege ska du ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 - 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100p
 • Gerontologi och geriatrik - 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 - 100p
 • Omvårdnad 1 - 100p
 • Psykiatri 1 - 100p
 • Psykologi 1 - 50p
 • Social omsorg 1 - 100p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100p

 

Beställ ditt diplom

Du beställer ditt diplom via länken nedan.

Har du arbetat länge inom vården? Har du kunskaper som inte formellt dokumenterats? Då har du möjligheten att validera dina kunskaper, vilket kan leda fram till ett intyg eller betyg.

 

Läs mer om Validering.

 

Du måste visa aktivitet under dina pågående kurser. Exempel på aktivitet är att du lämnar in dina uppgifter via läroplattformen eller deltar på studiebesök och seminarier. På detta sätt kan din lärare se dina framsteg.


Om du inte visar progression i dina studier under tre veckor i sträck blir du avbrottad.


Du kan även bli avbrottad om rektor anser att du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen och inte gör tillfredsställande framsteg i studierna (Skollagen 20 kap. 9 §).


Karens

Reglerna för studieavbrott kan leda till karens.


Vissa avbrottsorsaker kommer leda till att du får karens. Karens innebär att du inte kan bli antagen till samma kurs som du har avbrutit förrän efter en viss tid.


Karensen på Campus Mölndal gäller under sex månader från avbrottsdatum.

Följande avbrottsorsaker ger karens:

 • Om du tidigare blev avbrottad två gånger på grund av bristande aktivitet (eller fått F som slutbetyg) i samma kurs.
 • Om Rektor beslutar att det inte finns förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen.

Är du intresserad av att söka en vårdutbildning med Flex? Då kan du kontakta studie- och yrkesvägledningen i kommunen som du är folkbokförd i.

 • Vägledning & Kompetens Mölndal Brogatan 9, 431 30 Mölndal Telefontider Måndag - torsdag 11.00 - 12.00, Drop-in tisdag 14.0 - 16.30, Brogatan 9 031-315 10 14 VKM@molndal.se
Publicerad: 2022-11-08
Senast uppdaterad: 2023-12-06