Här hittar du aktuella utbud av skolformer, projekt, insatser, inspiration, liveföreläsningar och event.

Här finns också plats för både stora och små möten. Conventum Mölndal är till för allmänheten, elever, förvaltningar i Mölndal, branschfolk och näringsliv.

Senaste nytt

Den 12 oktober presenterade Conventum Mölndal filmen:

Demokratihotande brottslighet - Vad är det och varför ska du bry dig?


Filmen var ett samarbete med Polisen och Gruppen mot demokratihotande brottslighet, region Väst. Filmen tog upp frågor så som hur en liten kommentar kan bli ett hot mot hela vårt demokratiska samhälle och vilka brott som egentligen är demokratibrott och varför just dessa brott är så allvarliga.

Gruppen mot demokratihotande brottslighet, region Väst

Gruppen är en av tre specialistgrupper som jobbar med demokratihotande brottslighet i Sverige, både genom brottsutredningar och förebyggande arbete.

Ungdomar och unga vuxna är en viktig målgrupp i det kompetenshöjande arbetet – det är samhällets unga som ska föra vår demokrati och vårt samhällsklimat vidare i framtiden. Därför är Conventum Mölndal extra stolta över just detta samarbete.

Publicerad: 2022-10-03
Senast uppdaterad: 2022-10-26