Elevhälsan

Elevhälsan arbetar till stor del främjande och förebyggande, för att ge dig som elev den kunskap och de verktyg du behöver för att bevara och förbättra ditt välmående, fysiskt likväl som psykiskt. Vår ambition är att tidigt upptäcka och åtgärda ohälsa, kränkande behandling och andra svårigheter som kan uppstå i ditt liv.

Vi finns här för din skull

Krokslättsgymnasiets elevhälsa består av skolsköterskor, kurator och specialpedagoger. Du har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Har du frågor eller funderingar – eller vill du bara prata lite?

Oavsett ditt ärende är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på elevhälsan.

Självklart har vi tystnadsplikt.


Är du sjuk?

Sjukanmälan av elev görs alltid i Skola24.

 

Mina Bahrini

Karolina Hoffrén

Jenny Aleryd

Kurator - IA/ Sprint
jenny.aleryd@molndal.se
0704-617689

Anna-Karin
Wettmark-Müller

Helena Danielsson

Dela på:

Senast uppdaterad