Vad gör en aktiverings­pedagog?

Att arbeta som aktiveringspedagog handlar om att hitta behoven, skapa verksamma insatser och tillvarata människors förmågor. Utbildningen Aktiveringspedagog leder till kompetenser som är mycket efterfrågade idag.

Anne har studerat Aktiveringspedagog med inriktning Rehabilitering (som idag heter Äldre/rehabilitering) och tog examen år 2013. Efter utbildningen fick hon jobb som Boendestödjare på ett BmSS-boende (Bostad med Särskild Service) men arbetar numera inom psykiatrin där hon stöttar individer i deras egna process framåt.

Utbildningen har bland annat utvecklat mina detektivkunskaper. Inte bara för att få syn på en persons behov utan att kunna hitta de inneboende resurserna hos personen och bygga en rehab/återhämtningsprocess utifrån dem, berättar Anne.

Utforskar nya perspektiv

Utbildningen ger en bred kompetens som går att omsätta för alla rehabilitering- och äldreverksamheter. Kunskaper att stötta individer i sina egna processer men också kompetens att pedagogiskt vägleda personal i verksamheter för att de ska kunna ge så verksamma insatser som möjligt.

Det som gör utbildningen unik är att den är processinriktad. Teori och praktik vävs samman och blir till erfarenheter snarare än kunskaper som en tentar av och går vidare, menar Anne.

Utbildningen gav Anne en stadig grund att stå på och förutsättningar att utvecklas både som person, yrkesperson och vidare genom arbetslivet. Den gav teoretisk och praktisk kunskap om aktivitetens betydelse vid åldrande, sjukdomar och funktionsvariationer samt utrymme att utforska nya perspektiv som hon skulle komma att möta i sin framtida profession.

Jag tyckte utbildningen var otroligt spännande och jag tyckte om upplägget. Vi studerade på plats i skolan varje dag, omgiven av klasskamrater och med lärare nära till hands. Vi fick använda reflektion som ett arbetsredskap. Att det viktigaste inte är att tänka i rätt och fel utan tänka om sina tankar, värderingar, förutfattade meningar i mötet med personer vi kommer vara till för, berättar Anne.

Vägar framåt

Idag arbetar Anne som handledare på Aktivitetshuset, Centrum i Göteborg. Här får personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning möjlighet att bryta sin isolering. Aktivitetshuset erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning och stöd ut i arbete eller studier.

Som aktiveringspedagog sitter du på mycket kunskap och verktyg men inga "sanningar". Ett exempel på verktyg är ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Det är en förutsättning för att bygga allians och tillitsfull relation med den jag är till för. Först då får jag som professionell möjligheten att stötta personen då hen utforskar sina behov, sin vilja, framtidsdrömmar och möjliga vägar dit, säger Anne.

Stöd för återhämtning

Arbetet i stort består i att möta personerna där de befinner sig och stötta dem i deras återhämtningsprocess. Aktiviteterna på Aktivitetshuset blir en utgångspunkt att ta avstamp i för att sedan kunna tänka på vad nästa steg blir.

I min roll får jag lov att följa personers utveckling över tid. Jag känner mig trygg genom utbildning och erfarenhet att följa med personer även i det som är ovisst och bryta ner ovissheten till en praktisk, konkret aktivitet. Det är givande, avslutar Anne.

Läs mer och ansök till utbildningen via länken nedan:

Publicerad: 2022-09-01 10.53
Senast uppdaterad: 2022-09-01 10.53
Dela sida: