Aktiveringspedagog äldre/rehabilitering

En äldre man spelar shack.

Start: 11 september

Längd: 300 YH-poäng (2 år)

Studietakt: 75 %

Praktik: 23 veckor

CSN: Ger studiemedel

Anmälan: Ansökan är stängd

Vill du ha ett arbete där du bidrar till en aktiv och meningsfull vardag för andra? Då är utbildningen som Aktiveringspedagog äldre/rehabilitering, som ges på plats i Mölndal, perfekt för dig.

Som aktiveringspedagog arbetar du med att utforma kreativa aktiviteter för personer i behov av stöd. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om livsvillkoren för äldre och människor i behov av rehabilitering. Du får kunskap om aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som metoder i rehabiliteringsarbete. Under utbildningen fördjupar du även din kunskap om dokumentation och presentation.


Genom att utveckla ditt professionella förhållningssätt kommer du att kunna kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region.


Du läser utbildningen på plats i Mölndal, strax söder om Göteborg. Utbildningen går inte på distans.

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Människans åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 30 YH-poäng
 • Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 20 YH-poäng
 • LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 YH-poäng
 • Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 YH-poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet, välfärdsteknik och dokumentation, 25 YH-poäng
 • Kommunikation, kultur och samspel, 25 YH-poäng
 • Kreativitet, skapande och hantverk, 25 YH-poäng
 • LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 YH-poäng
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Antalet äldre ökar och för att bibehålla dagens nivå av vård och omsorg krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen. Det finns därför ett ökat behov av utbildade aktiveringspedagoger som har kunskap inom lagstiftning och metoder för verksamhetsutveckling.


Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

 • Aktiveringspedagog
 • Arbetsterapibiträde
 • Aktivitetshandledare
 • Rehabiliteringsassistent
 • Äldresamordnare

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2 - Kan ersättas av till exempel Medicinsk grundkurs/1/2 eller en kurs i anatomi och fysiologi
 • Samhällskunskap 1b - Kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
 • Psykologi 1 - Kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.

Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.


Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Äldreboende
 • Demensboende
 • Boendestöd
 • Träffpunkter eller dagverksamheter för äldre
 • Verksamheter för personer i behov av rehabilitering
 • Eller liknande verksamhet.

Senaste nytt

Tre personer på ett kontor ler medan de tittar på en skärm.

Lär, väx och skapa goda relationer på YH Campus Mölndal

Är du nyfiken på att att läsa eftergymnasiala eller kvalificerade yrkesutbildningar som är utformade efter arbetsmarknadens behov? Se filmen med vår rektor Anita Ahlman om yrkeshögskolan Campus Mölndal!

En kvinna i glasögon sitter i en soffa och håller i en gitarr.

Vad gör en aktiveringspedagog?

Läs intervjun med Anne som tidigare har studerat utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering på Yrkeshögskolan.

Flera studerande dansar i ett rum.

Aktivitet för gemenskap

Visste du att dans kan lindra både smärta och ångest? Läs om detta och om vår workshop som visar hur aktiviteter kan skapa gemenskap.

Bild på kvinna som ler med ett citattecken i högra hörnet.

Hög kvalitet!

Som arbetsgivare har jag rekryterat många från utbildningen. De är kunniga på att tillvarata människors förmågor, både individuellt och i grupp.

Veronica Mellgren, Göteborgs stad

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2023-10-16