Högsta kvalitet på Aktiveringspedagog, äldre/rehabilitering

Myndigheten för yrkeshögskolan har gett yrkeshögskoleutbildningen Aktiveringspedagog, äldre/rehabilitering högsta betyg för sin kvalitet. Utbildningen lyckas väl med att möta alla de kvalitetskriterier som myndigheten granskar. Det betyder att utbildningen är riktigt bra på att förbereda de studerande för arbetslivet, både genom den teori och praktik som ingår.

Äldre kvinnor som målar vid ett bord

Myndigheten för yrkeshögskolan genomförde i februari en fördjupad kvalitetsgranskning av utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering anordnad av Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Kvalitetsgranskningen omfattar hela utbildningen och utgår från tolv kvalitetskriterier som grupperas i fyra granskningsområden – ledningsgruppen, lärande, lärande i arbete (LIA) och kvalitets- och värdegrundsarbete.

Beröm till bildningens dagliga ledning och den pedagogiska modellen

Granskningen visar att utbildningsledningen jobbar hårt med att ständigt förbättra utbildningen, och det finns goda resurser och lokaler för de studerande. Dessutom finns det ett starkt samarbete med arbetslivet, som erbjuder praktikplatser och gästföreläsningar, vilket gör utbildningen ännu mer relevant.

Det som gör utbildningen särskilt bra är dess pedagogik, som ger praktiska färdigheter och teoretisk kunskap. Ett "problembaserat lärande" används i utbildningen, vilket uppmuntrar till kritiskt tänkande och problemlösning.

Den pedagogiska modellen innebär en träning i att tillsammans i grupp utveckla problemlösningsstrategier för verksamhetsutveckling utifrån individens behov. Man ser att helheten är mer än delarna, säger Ingela Jakobsson, utbildningsledare för Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering.

Rätt kompetens och erfarenhet

Vidare visar granskningen att lärarna och praktikhandledarna är noggrant utvalda för sin kompetens och erfarenhet, vilket garanterar hög kvalitet på undervisningen. Utbildningen får även beröm för sitt systematiska kvalitetsarbete, men myndigheten påpekar att mer kan göras för att bryta traditionella könsmönster i yrkesval.

Det är självklart positivt att få fin feedback för vårt val av lärare och handledare. Och ja, vi önskar fler killar in i branschen, säger Ingela Jakobsson.

Sammanfattningsvis står det klart att utbildningen håller mycket hög kvalitet, med starka band till arbetslivet, effektivt ledarskap och en pedagogisk modell som förbereder de studerande väl för framtiden. Kort sagt är utbildningen en av de bästa inom sitt område, tack vare dess fokus på kvalitet, arbetslivsanknytning och pedagogik.

Läs rapporten

Ta del av:

Läs mer om utbildningen

Låter det intressant? Läs mer om utbildningen Aktiveringspedagog, äldre/rehabilitering.


Publicerad: 2024-04-17 10.46
Senast uppdaterad: 2024-04-18 08.36
Dela sida: