Nya Lärcentrum bidrar till kompetensförsörjningen

I mitten av april invigdes det nya Lärcentrum på Campus Mölndal, en resurs som inte bara stöder studerande vid vuxenutbildningar, utan också erbjuder en rad andra tjänster och möjligheter för invånare i Mölndals stad.

Två skrattandes kvinnor knyter ihop ett band.

Bland ballonger och flaggor knöt Sofia Grebner, verksamhetschef för Campus Mölndal, gemensamt band med Asal Razzagi, rektor med ansvar för Lärcentrum, som en symbol för samverkan. Därmed var Lärcentrum Campus Mölndal officiellt invigt och besökarna var välkomna in i lokalerna som är inredda med mångfunktionella möbler för en stimulerande lärmiljö.

Tentamensservice hos Lärcentrum

Lärcentra som verksamhet finns och drivs av många vuxenutbildningar i Sverige. Det fungerar främst som en service- och stödfunktion för personer som studerar på vuxenutbildning. Ett exempel på detta är tentamensservice där studenter som bor långt från sin universitets- eller högskoleort kan göra tentor lokalt.

Även hos Lärcentrum Campus Mölndal erbjuds möjlighet att skriva tentor – en service som har ökat markant det senaste året. Här finns samarbeten med universitet och högskolor både nationellt och internationellt.

Genom att erbjuda tentamensservice skapar vi förutsättningar för stärkt kompetens och tillväxt såväl lokalt som regionalt. Vi har för året över tusen inkommande ansökningar för tentamensservice och efterfrågan är ständigt växande, berättar Drazen Sijak, koordinator Lärcentrum.

Lärcentrum på Campus Mölndal – så mycket mer

Utöver detta kan studerande hos Campus Mölndal dra nytta av bland annat drop-in-tider med studievägledare och CSN, IT-support, och information om praktikplatser.

Här återfinns också olika projekt som är inriktade på kompetensförsörjningen. Ett av dem är Helhetslyftet, där tredjelandsmedborgare som står långt från arbetsmarknaden​ får hjälp att komma närmare jobb, eller studier som leder till jobb. Ett annat är Omställning i West som kompetensutvecklar personal främst inom vuxenutbildningen för att möta omvärldens och arbetsmarknadens förändrade behov.

Dessutom är centrat en mötesplats där Mölndals invånare kan få hjälp att komma in i arbetslivet genom olika nätverksträffar, workshops och rekryteringsevent, eller få plats att skriva nivåtester ifall betyg saknas i något ämne.

Ett nav för kunskap och arbetsmarknad

Visionen för Lärcentrum är att det ska bli ett nav för kunskap och arbetsmarknad, där samarbete med näringslivet och kommunen stärker både individens och regionens kompetens och sysselsättning.

Redan idag finns ett etablerat samarbete med Vägledning och kompetens Mölndal, VKM, utifrån det vägledningsuppdrag som Campus Mölndal och utbildningsförvaltningen har. Även samverkan med social- och arbetsmarknadsförvaltningen är välutvecklat, dels kopplat till SFI-projekten, dels genom stöttning och utbildning till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vi hoppas att kunna samarbeta ännu mer med näringen i staden för att tillsammans bidra till vår gemensamma kompetensförsörjning. Förhoppningen är att Lärcentrum kommer spela en viktig roll för utbildning och arbetsliv i Mölndal och omgivande områden. Det tydligt att vi behövs och är på rätt väg, avslutar Asal Razzagi.

 

En entré som är smyckad med ballonger.
Publicerad: 2024-04-30 07.30
Senast uppdaterad: 2024-05-03 14.03
Dela sida: