Frågor och svar efter dina studier

En elev räcker upp handen i ett klassrum.

Hur kan jag göra en prövning?

Om du vill göra en prövning av dina kunskaper i en kurs du redan har läst måste du själv begära detta. Du anmäler dig till en prövning via vår digitala kurskatalog.

Du kan läsa mer om prövningar och hur de går till här på vår hemsida:

Hur får jag ut mitt betyg?

Om du har läst en eller flera kurser kan du be om att få beställa ditt betyg.

Hur får jag ut mitt slutbetyg eller gymnasieexamen?

Vill du beställa slutbetyg eller examensbevis så gör du det via studie- och yrkesvägledningen där du senast studerade. Det går även bra att kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun.

Du kan läsa mer om hur du hämtar ut ditt slutbetyg här på vår hemsida:

Hur gör jag om jag vill läsa vidare?

Om du vill läsa vidare på eftergymnasial nivå kan våra yrkeshögskoleutbildningar vara rätt val för dig. Du kan läsa mer om våra utbildningar här på hemsidan:

Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet gör du din ansökan på Antagning. Där kan du söka utbildningar och kurser från hela Sverige under specifika ansökningsperioder.

Publicerad: 2022-06-15
Senast uppdaterad: 2023-05-22