Vill du få hjälp med att söka studiemedel för dina studier?

Du som läser grundläggande eller gymnasiala kurser vid Campus Mölndal kan ansöka om studiemedel från CSN. Du måste läsa minst 10 poäng i veckan.

Studiemedel består av en del som är bidrag och en del som är lån och du kan själv välja att endast söka bidragsdelen. Om du till exempel arbetar vid sidan av dina studier kan det påverka ditt studiemedel.

Du har rätt till studiemedel om:

  • Du är mellan 20 och 56 år
  • Har en studietakt på minst 50 %
  • Studerar under minst 3 veckor
  • Studerar på en utbildning som ger rätt till studiemedel
Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2022-08-09