Övrig information

En laptop lutar på flera böcker.

Vi vill att du ska lyckas med dina studier. Behöver du extra stöd, tillfälligt eller under hela din studietid, så ska du berätta det för oss. Att anpassa lärmiljön och hitta sätt som gör att du kan koncentrera dig är ofta det som hjälper när studierna går trögt. En specialpedagog kan hjälpa dig att hitta en studieteknik som fungerar just för dig.

Du behöver inte ha en diagnos. Alla som känner behovet av stöd, under en kort eller lång tid, är välkomna. En specialpedagog kan hjälpa dig med inlärningsprocessen. Du kan även få hjälp om du behöver en personlig planering eller är i behov av speciella anpassningar.


Du är också välkommen om du har funderingar kring läs– och skrivsvårigheter eller bara vill prata om din egen studiemotivation.

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information här:

Det är viktigt att du vet vilka rättigheter du har som elev på Campus Mölndal, vad som räknas som en kränkande handling och vad du kan göra om detta inträffar.

I våra likabehandlingsplaner kan du läsa exakt vad som gäller för våra olika delar av skolan.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2022-06-13