Distansutbildning

Vill du styra över dina studier och inte vara bunden till en ort eller ett klassrum?

Då är distansstudier på Campus ett bra alternativ för dig. Dina studier sker via en digital lärplattform. Därför rekommenderar vi att du har god studie- och datorvana.

Som Mölndalsbo får du i första hand söka våra flexkurser. Om kursen inte finns i flexutbudet får du söka kursen på distans.

Du ansöker till distanskurser via Campus Mölndals kurskatalog.

Tidigast möjliga kursstart är måndag om 4 hela veckor ifrån det att ansökan skickas, vid komplett ansökan.

Om du är folkbokförd i Mölndal kan det finnas kurser där det står att du i första hand ska söka kursen på flex eller dagtid. Behöver du hjälp med att välja kurs att söka för vidarestudier kan du kontakta studie-och yrkesvägledningen.

Tänk på att du enbart kan söka kurser som löper 20 veckor framåt i tiden från ditt önskade startdatum. Det innebär att du som mest kan söka fyra efterföljande kurser på 100 poäng. Detta motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Behöver du läsa ytterligare kurser efter 20 veckor, är det viktigt att komma ihåg att söka dessa senast fyra veckor innan du önskar starta din nya kurs.

När du läser på distans får du i regel inte läsa kurser parallellt eller överlappande.

Du hittar det aktuella kursutbudet i vår kurskatalog nedan. Du kan även kombinera dina distansstudier med andra studieformer.

Du kan läsa en kurs inom ramen 25 % -100 % studietakt.

Studietakt 25 %: Beräknad studietid per vecka 5-10 timmar, inget studiemedel.

Studietakt 50 %: Beräknad studietid per vecka 20 timmar, 50 % studiemedel.

Studietakt 75 %: Beräknad studietid per vecka 30 timmar, 75 % studiemedel.

Studietakt 100 %: Beräknad studietid per vecka 40 timmar, 100 % studiemedel.

Du läser kursen självständigt. Du använder dig av en pedagogisk lärplattform via webben. Om du behöver handledning kontaktar du främst läraren via lärplattformen. Men du kan även exempelvis använda skype eller e-post.

Är du ny elev eller har pågående kurser?

Blir du beviljad att läsa på distans kommer du få ett antagningsbesked från Campus Mölndal. Därefter kommer du få information från Arena utbildning om kursstart.

Kursstart är varje måndag och kursslut varje fredag oavsett om det är helgdag.

Du får e-post sju dagar innan din kursstart från utbildningsanordnaren (Arena utbildning). I mejlet får du inloggningsuppgifter och information om hur kursen är upplagd.

Har du inte fått någon e-post eller har frågor om kursen vänder du dig till Arena Utbildning.

Telefonnummer: 010 – 788 00 39 (vardagar 09.00-12.00 / 13.00-15.00)

På grund av pandemin och med hänsyn till rekommendationer från Folkhälsomyndigheterna ska alla slutprov ske digitalt.

Undantag gäller Nationella prov som ska skrivas på plats i Arenas utbildningslokaler. Det arbetsplatsförlagda lärandet är obligatoriskt och sker på respektive APL-plats. Under APL-perioden följer du arbetsplatsens gällande riktlinjer.

Vill du ha mer information eller vill du boka ett möte? Kontakta vägledningsexpeditionen eller någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Behöver du kontakta Arena Utbildning?

Telefonnummer: 010 – 788 00 39 (vardagar 09.00-12.00 / 13.00-15.00)

VIKTIGT!

De nya rekommendationerna från regeringen om att införa distansutbildning på bland annat vuxenutbildningar kommer inte att påverka dig som redan studerar på distans.

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period och sedan är man färdig och kan börja arbeta direkt.

Linda Sundstedt

Dela på:

Senast uppdaterad