Distansutbildning

Vill du styra över dina studier och inte vara bunden till en ort eller ett klassrum?

Då är distansstudier på Campus ett bra alternativ för dig. Dina studier sker via en digital lärplattform. Därför rekommenderar vi att du har god studie- och datorvana.

Som Mölndalsbo får du i första hand söka våra flexkurser. Om kursen inte finns i flexutbudet får du söka kursen på distans.

Du hittar det aktuella kursutbudet i vår kurskatalog nedan. Du kan även kombinera dina distansstudier med andra studieformer.

Du anmäler dig via e-post. Därefter får du en anmälningsblankett skickat till dig. Här fyller du i vilka kurser du vill söka till. Anmäl dig via e-postadressen nedan.

Tänk på att du enbart kan söka kurser som löper 20 veckor framåt i tiden från ditt önskade startdatum. Det innebär att du som mest kan söka fyra efterföljande kurser på 100 poäng. Detta motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Behöver du läsa ytterligare kurser efter 20 veckor, är det viktigt att komma ihåg att söka dessa senast fyra veckor innan du önskar starta din nya kurs.

När du läser på distans får du i regel inte läsa kurser parallellt eller överlappande.

Du kan läsa en kurs inom ramen 25 % -100 % studietakt.

Studietakt 25 %: Beräknad studietid per vecka 5-10 timmar, inget studiemedel.

Studietakt 50 %: Beräknad studietid per vecka 20 timmar, 50 % studiemedel.

Studietakt 75 %: Beräknad studietid per vecka 30 timmar, 75 % studiemedel.

Studietakt 100 %: Beräknad studietid per vecka 40 timmar, 100 % studiemedel.

Du läser kursen självständigt. Du använder dig av en pedagogisk lärplattform via webben. Om du behöver handledning kontaktar du främst läraren via lärplattformen. Men du kan även exempelvis använda skype eller e-post.

Från och med januari 2021 kommer Campus Mölndal ha ändrad antagningsprocess för distansstudier:

Söker du en distanskurs för första gången eller har du haft uppehåll längre än 6 månader?

Campus Mölndal har starter första måndagen varje månad. Detta gäller även om måndagen är en röd dag. För att kunna starta din kurs under den önskade månaden ska du ha sökt kursen minst 4 veckor innan starten.

Är du redan elev hos oss och har en pågående kurs?

Då ska du söka din nästkommande kurs senast 4 veckor innan önskade startdatumet.

Du får e-post sju dagar innan din kursstart. I mejlet får du inloggningsuppgifter och information om hur kursen är upplag.

Har du inte fått någon e-post eller har frågor om kursen vänder du dig till Arena Utbildning.

Telefonnummer: 010 – 788 00 39 (vardagar 09.00-12.00 / 13.00-15.00)

På grund av pandemin och med hänsyn till rekommendationer från Folkhälsomyndigheterna ska alla slutprov ske digitalt.

Undantag gäller Nationella prov som ska skrivas på plats i Arenas utbildningslokaler. Det arbetsplatsförlagda lärandet är obligatoriskt och sker på respektive APL-plats. Under APL-perioden följer du arbetsplatsens gällande riktlinjer.

Vill du ha mer information eller vill du boka ett möte? Kontakta vägledningsexpeditionen eller någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Behöver du kontakta Arena Utbildning?

Telefonnummer: 010 – 788 00 39 (vardagar 09.00-12.00 / 13.00-15.00)

VIKTIGT!

De nya rekommendationerna från regeringen om att införa distansutbildning på bland annat vuxenutbildningar kommer inte att påverka er som redan studerar på distans.

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period och sedan är man färdig och kan börja arbeta direkt.

Linda Sundstedt

Dela på:

Senast uppdaterad