Kompetensutveckling

En pedagog visar ett barn olika bilder. Textplatta över bild som säger Kommunikativt förhållningssätt och AKK.

Start: Flexibel

Längd: 30 YH-poäng

Studietakt: 25-50 %

Kostnad: Avgiftsfri

CSN: Ger studiemedel

Anmälan: 1 oktober - 1 april

Är du redan yrkesverksam men vill förnya eller gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter? Då är denna utbildning för dig!

 

Kommunikation är livsviktigt och en rättighet! I utbildningen utvecklas du tillsammans med andra i kommunikativt förhållningssätt och AKK.

I en enkät som genomfördes av Socialstyrelsen ställdes en öppen fråga med fritextsvar där respondenterna kunde ange inom vilka områden det finns störst behov av kompetensutveckling hos personalen. Totalt 322 verksamheter svarade på frågan. De områden där verksamheterna anser att det finns störst behov av kompetensutveckling är kommunikation.

 

Kompetensutveckling inom kommunikation var förstavalet för nästan en tredjedel av verksamheterna. De nämnde även ofta alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Under utbildningen får du kompetensutveckling inom:


 • kommunikation och kommunikationsutveckling
 • olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation
 • kartläggningsmetoder i allmänhet och specifikt gemensam problemlösning
 • konventioner som reglerar personers med funktionsnedsättning, barns såväl som vuxnas, rätt till kommunikation
 • kommunikativa rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • kommunikativt förhållningssätt, strategier och metoder
 • att självständigt och tillsammans med andra tillämpa kartläggningsmetoder
 • gemensam problemlösning för analys av individers kommunikationsbehov
 • att använda och anpassa olika lösningar för individ i behov av kommunikationsstöd
 • anpassa sitt kommunikativa förhållningssätt till personer som är i behov av AKK
 • utifrån den enskildes behov analysera behov av AKK, samt använda relevanta redskap och metoder
 • använda metoder för att lära sig lära och dela med sig av kunskaper och färdigheter
 • kompetensutveckling för yrkesverksamma genom uppdragsutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan menar att de korta utbildningarna ska riktas mot yrkesverksamma som behöver förnya sin kompetens eller gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter.

 

Utbildningarna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet.

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:


 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Medicin 1 eller en kurs i Anatomi och fysiologi
 • Samhällskunskap 1a1 - Kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser
 • Psykologi 1 - Kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.


Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom relevant arbetsområde.

 

Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.

Aktiveringspedagogutbildningen vid Campus Mölndal kan erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling inom olika områden såsom äldreomsorg, rehabilitering, funktionsstöd och psykosocial verksamhet.

 

Vi har mångårig erfarenhet av uppdragsutbildningar på yrkeshögskolenivå inom funktionsstödsområdet och äldreomsorgen. Kurser eller hela utbildningar kan genomföras på deltid, på plats och/eller distans, parallellt med det vardagliga arbetet.

Om kursen är en del i det ordinarie programmet erhålles utbildningsbevis med yrkeshögskolepoäng.

Utbildningsinnehåll

Exempel på utbildningsinnehåll kan vara:

 • Aktivitet
 • Vardagsaktivitet
 • Delaktighet
 • Sinnesstimulering
 • Metodutveckling
 • Social dokumentation
 • Åldrande
 • Psykisk ohälsa
 • Funktionsnedsättning
 • Utveckling och lärande
 • Genomförandeplaner
 • Rehabilitering
 • Gemensam problemlösning
 • Tillgänglighet
 • Kognitivt stöd
 • Etiskt förhållningssätt
 • Kreativitet
 • Kommunikation och samspel
 • AKK

Referenser

Flera kommuner har köpt olika kurser ur våra utbildningar för sin personal inom äldreomsorgen, funktionsstöd och anpassad skola

Det arbetslivsanknutna lärandet implementerar de nya kunskaperna direkt in i verksamheterna, vilket ger ytterligare en dimension till lärande och utveckling. Utbildningen har gett verksamheten ett rejält lyft, eftersom vi nu fått in det pedagogiska och vägledande förhållningssättet i det vardagliga arbetet på äldreomsorgens ”träffpunkter” och aktiveringslokaler.

Det behövs verkligen en pedagogisk utbildning och jag ser Aktiveringspedagogutbildningen som genomtänkt i både innehåll och metodik, vilket gör den lämplig för att säkerställa kvaliteten i flera olika verksamheter inom omsorg och omvårdnad, inte minst inom LSS-området. Jag ser helst att all personal (inom SoL o LSS) skulle ha den här typen av utbildning.

–Områdeschef kommunal verksamhet

Kontakt

För mer information om kursplaner, genomförande, kostnader, med mera kan du kontakta:

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

Publicerad: 2023-08-24
Senast uppdaterad: 2023-08-24