Efter kurs ska den studerande ha en bra grund för att ta certifikatet Azure Administrator Associate. Som molnspecialist har du även ett stort ansvar som rådgivare åt din uppdragsgivare gällande såväl säkerhets- som integritetsperspektivet, i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

Publicerad: 2023-01-25
Senast uppdaterad: 2023-06-28