Barnskötare med språkstöd

Tre kvinnor diskuterar i ett klassrum.

Start: 7 augusti 2024

Längd: 1600 poäng

Studietakt: 100 %

Språkstöd: Ja

CSN: Ger studiemedel

Sista ansökningsdag: Ansökan stängd

Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola. Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet.

 

Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Innehåll

Period 1

Under första perioden fokuserar du på den teoretiska delen av utbildningen. Du får en grundlig introduktion i samtliga kurser integrerad med språkundervisning. I den teoretiska delen av utbildningen får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument, etik, barns rätt och pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt.

 

Kunskaper om kommunikationens betydelse för lärande och utveckling är viktiga delar i utbildningen men också om grupprocesser, samtal på olika nivåer, konflikthantering, föräldrakontakter, utvecklingssamtal och samtalsmetodik. Du kommer också få tillägna dig kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. En del av utbildningen ägnas också till barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

 

Period 2

Från och med period 2 startar även praktiken. I den praktiska delen får du använda de teoretiska kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola. I praktiken på förskolan kommer du möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl socialt som kulturellt och där kunskaper om kulturmöten och etnicitet mm är viktiga och det lär du dig i kursen Etnicitet och kulturmöten.

 

Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och andras hälsa och livsstil såväl när det gäller kost som motion. Det och mycket mer lär du dig i kursen Hälsopedagogik. Du kommer också möta barn med olika funktionsnedsättningar på förskolan. Det kan vara barn med fysiska funktionsnedsättningar eller barn med exempelvis ADHD, intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller autism. I kursen Specialpedagogik 1 får du mycket kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar.

 

Sista terminen läser du inriktningskursen Skapande verksamhet. I den kursen får du lära dig mer om skapandets betydelse för människors lärande och växande, och hur man kan använda bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. I kursen ingår också olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Ansökan

När du klickar på Ansök här kommer du till GRVux hemsida. Spara utbildningen som en favorit, gå upp bland favoriter och därifrån klickar du dig vidare till webbansökan.

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid. Du läser yrkeskurser samtidigt som du lär dig svenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.

 

Du får vara beredd på att det kan ibland vara lång väg att åka, det kan vara obekväma arbetstider som tidiga morgnar och sena kvällar.

Tänk på att

 • Din praktikplats kräver utdrag ur belastningsregistret.
 • Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen samt pass på kvällar kan förekomma.

Kostnader

Litteratur: 1000-1500 kr

Kurser

 • Hälsopedagogik 100p
 • Studie- eller yrkesval 100p
 • Yrkessvenska – barn och fritid 200p
 • Naturguidning 1 100p
 • Barns lärande och växande 100p
 • Kommunikation 100p
 • Lärande och utveckling 100p
 • Människors miljöer 100p
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100p
 • Pedagogiskt ledarskap 100p
 • Pedagogiskt arbete 200p
 • Skapande verksamhet 100p
 • Etnicitet och kulturmöten 100p
 • Specialpedagogik 1 100p
 • Grundläggande svenska som andraspråk

 

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområden du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen och antagningsprocessen. Där får du även möjlighet att ställa frågor.

 

Om du går vidare blir du antagen till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked

Du kommer att kunna se beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

För att kunna läsa denna utbildning gäller det att du:

 • Har fått godkänt betyg i SFI D
 • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta oss via formuläret nedan.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på molndal.se/personuppgifter.

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2024-05-02