Om normer och värdegrund

Det är alltid lika spännande och roligt när många människor samlas för att samtala och utvecklas i sitt arbete. På Språkcentrum fick vi uppleva detta nyligen då vi samlade omkring 150 lärare i modersmål och studiehandledning för en gemensam lärdag. Temat för dagen var värdegrundsarbete och normmedvetet förhållningssätt. Dessutom skulle dagen komma att bjuda på en lite oväntad lärdom kring vikten av flexibelt tänkande.

Lärdagen var förstås noggrant planerad in i minsta detalj och allt var förberett. Men sent på kvällen dagen innan nåddes vi av den tråkiga nyheten att en av våra två föreläsare för dagen - Skolverkets Teresa Fernandez Long - inte skulle hinna fram till Mölndal i tid till lärdagen. Hur skulle vi lösa detta? Efter en stunds fundering och vånda föll valet på att använda digitala resurser för att ändå genomföra föreläsningen. Och tänk, det fungerade alldeles utmärkt! Publiken kunde såväl se som höra föreläsning och presentationsbilder. En stor lättnad för oss alla.

Denna, något ofrivilliga, övning i flexibelt tänkande gav oss alltså nya kunskaper inte bara i ämnet för föreläsningen, ut också i hur digitala resurser faktiskt kan ge oss möjlighet att interagera utan att fysiskt vara på samma plats.

Teresa Fernandez Long föreläste via sin Skype kring de många kopplingar och skrivelser i kursplanen för modersmål och läroplanens kapitel 1 och 2 som knyter an till frågor om värdegrundsarbete, identitet och rollen som kulturbärare. Det sistnämnda mynnade sedan ut i ett väldigt intressant och problematiserande samtal kring begreppet kultur i undervisningen. Vems och vilken kultur? Många av våra lärare undervisar i språk som spänner över enorma språkområden. Är exempelvis spansk kultur den som förekommer i området nära Madrid? Eller på Kuba? Eller på den chilenska landsbygden? Som lärare i modersmål behöver man förhålla sig till denna fråga hela tiden.

Vi fick också lyssna till två lärare från Örebro, Salah Gadan och Rahma Farah, som delade med sig av hur de arbetar kring dessa frågor. En av lärarna visade till exempel hur hon med hjälp av handdockor närmar sig frågor om orättvisa och jämlikhet i arbetet med små barn.

Till slut var det dags för journalisten och författaren Inti Chavez Perez att hålla sin föreläsning om normkritik i klassrummet. Inti har skrivit flera böcker på temat sex och samlevnad för unga personer och den senaste boken “Jag och du” har också översatts till arabiska. Inti lyfte fram viktiga aspekter av hur normer, synliga och osynliga, påverkar hur vi agerar gentemot varandra i samhället. Han menade att normer inte egentligen syns om man inte bryter mot dem och att vi som arbetar i skolan måste förhålla oss till att våra elever är olika. Vi måste helt enkelt bestämma oss för att det finns en mångfald i våra klassrum. Inti gav konkreta råd kring hur lärare kan arbeta för att synliggöra normer och vara mer inkluderande i undervisningen. I en övning fick vi träna på att problematisera läromedel genom att fundera på hur det kan upplevas av den mångfald av elever som vi har i klassrummet. En liten, men viktig övning i konsten att försöka gå en liten bit i någon annans skor, helt enkelt.

 

Emelie Fors

Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad