Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Play

På Play får du möta personer i skolförvaltningens verksamheter som berättar om lärande och utveckling. Du kan hitta fler filmer i rullgardinsmenyn på vänster sida i YouTube-spelaren.

Källsortera Mera Skånhällaskolan

Källsortera Mera.
Fem elever på Skånhällaskolan har gjort manuset till filmen, tillsammans med fritidspedagog Denice Olsson.  Filmen handlar om klassens/skolans arbete med källsortering. Förutom eleverna som spelar flera olika roller, så medverkar:
mentor Annika, fritidspedagogen Denice, rektor Annica och vaktmästare Minna

Podd i Prag - innovationsresan

En podcast i tre korta delar med lärdomar och reflektioner från skolförvaltningen på utbildning i Prag. Trevlig lyssning!

Verksamhetsutvecklare Sofia och kommunikatör Madeleine var i april, tillsammans med fyra förstelärare, på utbildningen Create the future leaders & innovators in the classroom. Kursveckan var en del av ett Erasmusprojekt med jobbskuggning och kurser med fokus på internationalisering, inkludering och delaktighet.

Glädjande nyheter i Mölndals Skolförvaltning

Förvaltningschef Fredrik Hellsten berättar bland annat om att resultaten för
elever i årskurs 6 går uppåt, och det rejält.
Också om att regeringskansliet har visat stort intresse för Mölndals arbete
med inflytande och delaktighet i skola och förskola.
Hör fler glädjande nyheter i filmen.

Kulturgaranti Mölndal läsåret 2017-2018

Inom Kulturgarantin får alla barn och elever i Mölndal, 4-16 år, kulturupplevelser och aktiviteter med eget skapande.

Pedagog Mölndal är på G

Ett nytt spännande läsår börjar och redaktionen ser fram emot att tillsammans med er skapa innehåll från Mölndals pedagogiska verksamheter.

VEGA Toltorpsskolan

Mer vegetariskt och mindre matsvinn i skolor genom samarbete och elevinflytande.

Lackarebäcks förskolor I sagans- och fantasins värld

Förskollärare på Lackarebäcks förskolor berättar om hur sagor och handdockor inspirerar barnens lärande.

Barn och elevers delaktighet i praktiken

Rävekärrsskolans barn och elever berättar om olika aktiviteter och arbetssätt som främjar deras delaktighet.