Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Play

På Play får du möta personer i skolförvaltningens verksamheter som berättar om lärande och utveckling. Du kan hitta fler filmer i rullgardinsmenyn på vänster sida i YouTube-spelaren.

Fredrik filmar januari 2018

Förvaltningschef Fredrik Hellsten berättar om Skolnämndens nya verksamhetsplan 2018-2020.
Du får också veta vad som är på gång i arbetet med mänskliga rättigheter i FRAMM projektet, samt hur Skolförvaltningen kommer att gå vidare med digitaliseringen.

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för alla härliga bidrag till Pedagog Mölndal under året. Ett stort tack till alla er som läst, delat och kommenterat vårt innehåll.
Vi ser fram emot nya inspirerande berättelser från Mölndals pedagogiska verksamheter under 2018.

Glädjande nyheter i Mölndals Skolförvaltning

Förvaltningschef Fredrik Hellsten berättar bland annat om att resultaten för
elever i årskurs 6 går uppåt, och det rejält.
Också om att regeringskansliet har visat stort intresse för Mölndals arbete
med inflytande och delaktighet i skola och förskola.
Hör fler glädjande nyheter i filmen.

Kulturgaranti Mölndal läsåret 2017-2018

Inom Kulturgarantin får alla barn och elever i Mölndal, 4-16 år, kulturupplevelser och aktiviteter med eget skapande.

Källsortera Mera

En film som fem elever på Skånhällaskolan har arbetat med under våren 2017.
De har själva gjort manus, tillsammans med fritidspedagog Denice Olsson.
Filmen handlar om klassens/skolans arbete med källsortering.
Förutom eleverna som spelar flera olika roller, så medverkar:
mentor Annika, fritidspedagogen Denice, rektor Annica och vaktmästare Minna

VEGA Toltorpsskolan

Mer vegetariskt och mindre matsvinn i skolor genom samarbete och elevinflytande.

Lackarebäcks förskolor I sagans- och fantasins värld

Förskollärare på Lackarebäcks förskolor berättar om hur sagor och handdockor inspirerar barnens lärande.

Barn och elevers delaktighet i praktiken

Rävekärrsskolans barn och elever berättar om olika aktiviteter och arbetssätt som främjar deras delaktighet.