120 modersmålslärare lärde om digitala verktyg

Vilket digitalt verktyg är lämpligast vid ett visst tillfälle, hur kan man använda det och varför ska man egentligen använda det? Det var frågor som modersmålslärare från sju olika kommuner brottades med under en gemensam lärdag kring digitalt berättande. Målet var att deltagarna efter denna dag skulle ha med sig minst ett nytt digitalt verktyg i bagaget.

Modersmåls Lärdag om digitala verktyg

Fredagen 15 mars 2019 gick den årliga kompetensutvecklande lärdagen med modersmålslärare från GR-regionen av stapeln. I Kulturhuset Möllan samlades lärare från Ale, Alingsås, Härryda, Mölndal, Orust och Stenungsund. Under förmiddagen höll Malin Johansson och Henrik Krantz från GR en uppskattad föreläsning. De presenterade, med entusiasm och stor kunnighet, mängder av digitala verktyg. Samtidigt poängterade de vikten av att använda dem på ett medvetet och genomtänkt sätt. Malin och Henrik lyckades verkligen inspirera deltagarna och la grunden för vad som skulle bli en givande eftermiddag!

Eftermiddagen inleddes med ett lärande samtal där deltagarna fick reflektera kring förmiddagens föreläsning. Detta samtal skedde i språkgrupper där lärare som undervisar i samma modersmål träffades. Sammanlagt fanns det tjugo olika språk representerade. För en del av lärarna är detta ett av få tillfällen under året då de har chans att på sitt modersmål få diskutera pedagogiska frågor. I vissa språk finns det nämligen endast en modersmålslärare per kommun. Med sju deltagande kommuner öppnades därför möjligheten att för en eftermiddag få en ämneskollega med samma språk.

Efter det lärande samtalet gick deltagarna in i nästa fas. De fick då utgå från ett valfritt arbetsområde och välja ett digitalt verktyg som skulle kunna användas för att stärka elevernas lärande inom detta. Parvis utforskade de sedan det digitala verktyget och la upp en plan för hur det skulle kunna användas i undervisningen. Som avslutning på dagen fick lärarna redovisa sina pararbeten för varandra. På så vis fick lärarna ännu fler konkreta förslag på digitala verktyg till sin undervisning. Sant kollegialt lärande kännetecknade denna eftermiddag!

Vårt mål med lärdagen var som sagt att lärarna när de gick hem skulle ha med sig minst ett nytt digitalt verktyg som de verkligen behärskade. Tursamt nog visade utvärderingen att majoriteten av lärarna hade fått med sig detta i bagaget. Med rätt inställning och glädje bidrog alla deltagare till en dag där det digitala lärandet stod i fokus. Tack till er alla för era insatser!

Elin Eineborg
Verksamhetsutvecklare
Språkcentrum Mölndal

Text

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad