Polyglutt - ett digitalt flerspråkigt bibliotek

Att läsa för barn och elever i alla åldrar är något av det viktigaste man kan göra för att gynna språkutvecklingen. Nu får alla förskolor samt årskurs F-3 tillgång till Polyglutt – ett flerspråkigt digitalt bibliotek, och ännu fler barn och elever får tillgång till böcker på flera olika språk.

Polyglutt förskola

Äntligen!

Ja, så var vi många som tänkte när Språkcentrum kunde bekräfta att Mölndals stad tecknat kommunlicens för det digitala flerspråkiga biblioteket Polyglutt.

Enligt läroplanen ska förskola och förskoleklass ge varje barn förutsättningar att utveckla

-både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet

-både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

I Mölndals förskolor arbetar förskollärarna dagligen aktivt med flerspråkighet och en del av detta innebär att skapa möjligheter för barnen att få lyssna på sagor och berättelser på sitt eget och kompisarnas olika modersmål. Genom tjänsten Polyglutt har dessa möjligheter verkligen ökat!

Alla förskolans pedagoger har nu fått tillgång till över 600 böcker som är inlästa på fler än 40 olika språk inklusive våra nationella minoritetsspråk, romani, jiddisch, samiska, meänkieli och finska. Dessutom ingår filmer med tecken som stöd och teckenspråk! Genom att visa boken på storskärm blir det lätt för alla att se bilder och genom att man mycket enkelt kan byta språk på varje sida kan boken läsas på flera språk samtidigt.

Att få tillgång till böcker och berättelser på sitt modersmål har stor betydelse för självkänsla och identitetsutveckling. Att få höra sagor på kompisarnas olika språk ökar förståelsen för vad ett språk är och att samma historia kan berättas på många olika sätt.

Genom högläsning och samtal om bokens innehåll utökas ordförrådet vilket är en viktig förutsättning för att utveckla ett rikt språk. Högläsning är också en första ingång till skriftspråket och läsinlärning och dessutom utvecklas empatin av att läsa och bli läst för. Vi lever bara ett liv men genom böcker och berättelser kan vi ta del av ett oräkneligt antal upplevelser och erfarenheter!

Alla elever och lärare i årskurs F-3 har dessutom fått tillgång till ett eget Polyglutt-bibliotek motsvarande förskolans men med bl.a. kapitelböcker.

Så GRATTIS alla förskolebarn, lågstadieelever och lärare. Nu väntar många härliga läsupplevelser!Lena Borghesi
lena.borghesi@molndal.se
Förskollärare och Samordnare språkutvecklare i förskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad