“Första förskolekontakten” - ett projekt för nyanlända familjers möte med förskolan

Genom ett nytt projekt till hösten får nyanlända familjer med barn i förskoleåldern möjlighet att besöka Öppna förskolan. Där kan de delta i aktiviteter och möta både flerspråkig personal och ordinarie personal från förskolan. Målsättningen är att ge dessa familjer en bättre första kontakt med förskolan.

möte med människor från Mölndals stad

Under det senaste året har förskolechefer i Mölndals stad samt Språkcentrum funderat över hur man på ett ännu bättre sätt skulle kunna stödja nyanlända barn och vårdnadshavare vid den första kontakten med förskolan. Därför bildade vi på Språkcentrum i april en arbetsgrupp tillsammans med representanter från social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt öppna förskolan.

Vi sökte bidrag från Länsstyrelsen för att kunna stärka och utveckla verksamheten och i början av juni fick vi ansökan beviljad. Projektperioden är på ett och ett halvt år och projektet leds av mig, Lena. Förberedelserna är i full igång och från och med september 2019 är vi mycket glada att kunna erbjuda en extra verksamhet inom öppna förskolan. Den kommer vara speciellt riktad till nyanlända familjer med barn som ska börja förskolan.

Verksamheten kommer vara i Öppna förskolans lokaler och utgå från vårdnadshavarnas behov. Tillsammans med flerspråkig personal vill vi erbjuda vårdnadshavarna samtal med förskollärare. Vårdnadshavare och barn får också möjlighet att delta i Öppna förskolans aktiviteter för att få en uppfattning om förskolans verksamhet och därigenom skapa trygghet och förtroende för svensk förskola och skola.

Vi är jätteglada att vi blivit beviljade dessa projektpengar och tror att en introduktion via verksamheten på Öppna förskolan är ett bra sätt att få insikt i och förståelse för den svenska förskolepedagogiken.

Lena Borghesi
lena.borghesi@molndal.se
Förskollärare och Samordnare språkutvecklare i förskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad