Bättre språkutveckling i förskolan

Det viktigaste uppdraget för en förskollärare är arbetet med barnens språkutveckling och den viktigaste resursen för detta är pedagogen själv. Därför var det väldigt roligt att Språkcentrum och Mölndals förskolor under hösten fick ta del av statsbidraget ”Bättre språkutveckling i förskolan”.

Böcker i förskolan

Ett barns språk utvecklas i samspel med andra och pedagogens medvetenhet om detta har en otroligt stor betydelse. Det gäller att skapa tillit, tillfälle, talutrymme och tålamod. Det vill säga att ständigt samtala med barnen, ge dem tid att svara och att lyssna på svaren. Men också att undervisa och utmana med nya ord och uttryck och att läsa, läsa, läsa!

Detta viktiga arbete genomförs ju samtidigt som mycket annat sker i förskolans verksamhet. Därför var det extra tacksamt när Skolverket under hösten lanserade statsbidraget för Bättre språkutveckling i förskolan och som Mölndals stad sökte och fick ta del av. Eftersom bidraget bland annat ska användas för att ge bättre språkliga förutsättningar till barn som har ett annat umgängesspråk i hemmet än svenska fick Språkcentrum uppdraget att fördela en del av pengarna. Som samordnare av flerspråkighet i Mölndals förskolor har jag arbetat med detta.

Språkundervisning i förskolan ges med fördel i mindre grupper och därför satsade vi en stor del av pengarna på extra personalresurser till vissa förskolor. För mig var det såklart jätteroligt att kunna meddela detta till pedagogerna och entusiastiskt satte de igång. Varje förskola arbetar ju utifrån sina egna förutsättningar men det har bland annat gjorts kartläggningar, skapats språkplaner och bildats mindre undervisnings-och läsgrupper. Språkcentrum satsade också pengar på parallellspråkiga sagoböcker och ett omfattande språkutvecklingsmaterial till varje enhet. Vi hade även glädjen att kunna få en föreläsning av Polly Björk-Willén (docent i pedagogiskt arbete) om ”Förskolan som språkutvecklande miljö” samt dela ut hennes bok ”Svenska som andraspråk i förskolan” till samtliga pedagoger som deltog vid föreläsningen.

Efter att jag, under ett stort antal år, arbetat med de yngre barnens språkutveckling och svenska som andraspråk på många olika sätt är det för mig särskilt glädjande att det satsas i förskolan. När förskollärare får resurser för att utveckla sin språkundervisning betyder det mycket för barnens framtida skolframgångar. Detta gäller för samtliga barn men speciellt för de barn som har svenska som andraspråk. Jag hoppas och tror att bidraget förvaltas väl och håller tummarna för att Mölndals förskolor även får ta del av statsbidraget för 2020.

Lena Borghesi
lena.borghesi@molndal.se
Förskollärare och Samordnare språkutvecklare i förskolan

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad