Kooperativt lärande för modersmålslärare

Språkcentrum Mölndal och föreläsaren Niclas Fohlin samlade i början av terminen 180 modersmålslärare från åtta kommuner för att lära om och testa kooperativt lärande.

- Det blev en harmonisk lärdag med fokus på kooperativt lärande, där lärarna från olika kommuner fick möjlighet att tillsammans lära och göra. Vi chefer ser en stor fördel med att våra lärare möts och att vi har samma förhållningssätt i den pedagogiska vardagen, säger Tanja Božić, chef för Språkcentrum Mölndal. 

I chefsnätverket Flerspråkighet ingår tolv kommuner; Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund och Tjörn. I år var det åtta av dessa kommuner (Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Partille) som hade möjlighet att delta vid den gemensamma lärdagen i år.

Kollegialt lärande i centrum

Ett av målen med nätverket Flerspråkighet är att årligen genomföra en kompetensutvecklingsdag tillsammans. Detta har pågått under flera år och under de senaste åren är det Språkcentrum Mölndal som har varit ansvarig för dagen.

Inför en gemensam lärdag sker ett förarbete i chefsnätverket Flerspråkighet. Där bollar vi olika idéer utifrån de behov som finns i verksamheterna i de olika kommunerna. Eftersom det finns lärare som är den enda läraren i kommunen som undervisar i ett visst språk blir denna dag även ett tillfälle att träffa språkkollegor från andra kommuner. Det kollegiala lärandet står i centrum. Vid dessa dagar knyts kontakter och samarbeten tar fart!

Samtal i grupp

Föreläsning och prova-på

I år fokuserade vår gemensamma lärdag på kooperativt lärande. Mycket kortfattat innebär kooperativt lärande att man på ett strukturerat sätt låter elever samarbeta och samtala mer i klassrummet. Vår utgångspunkt var att detta arbetssätt och förhållningssätt bör passa väl för modersmålsgrupperna där eleverna både är i olika åldrar och på olika kunskapsnivåer.

Vi hade turen att få en heldag tillsammans med föreläsaren/författaren/specialpedagogen/
förskolläraren/grundskolläraren Niclas Fohlin där han lade grunden för det kooperativa lärandet hos 180 modersmålslärare. Det blev en dag med mycket aktivitet och kommunikation mellan lärarna. Det handlade nämligen inte bara om att teoretiskt lära sig om kooperativt lärande utan lika mycket om att praktiskt prova olika aktiviteter. Detta var något som många lärare uppskattade - de fick själva vara aktiva, lära tillsammans och fick med sig nya verktyg att använda med eleverna.

Klassrummen nästa

Det blev en lyckad dag med många nöjda deltagare som tyckte att dagen var rolig, givande, intressant och inspirerande. Nu har grunden för det kooperativa lärandet lagts och vi ser stora vinster med detta arbetssätt i modersmålsgrupperna. Lärarna har mer kompetens om kooperativt lärande och nu handlar det om att få ut det kooperativa lärandet i kommunerna och att få in det i klassrummen hos eleverna. På Språkcentrum Mölndal kommer vi att arbeta vidare med det kooperativa lärandet på våra egna lärdagar.

Elin Eineborg
elin.eineborg@molndal.se

Verksamhetsutvecklare
Språkcentrum Mölndal

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad