Med språk i fokus

Under läsåret 20-21 har förskolan satt fokus på språkutveckling. Som förskollärare och samordnare av flerspråkighet och med många år inom förskola och skola gläder det mig förstås extra mycket. Som lärare för de allra yngsta barnen arbetar man ständigt med att stötta alla barns språkutveckling och vi vuxna är viktiga språkliga förebilder. Som pedagog är man sitt eget bästa verktyg såsom samtalspartner, lyssnare och den som ställer utvecklande frågor. Det är ett roligt arbete som erbjuder många möjligheter att utveckla efter fokusområden och intresse men samtidigt behöver man fortlöpande också inspiration och nya kunskaper.

Bubblor med ord om språk i fokurs

Redan under vårterminen 2020 inleddes ett arbete under temat Med språk i fokus. Språkcentrum Mölndal och förskolans verksamhetsutvecklare började med att inventera alla resurser vi har i staden och det kändes väldigt bra att vi är så många instanser som på olika sätt tillhandahåller verktyg och resurser för språkutveckling. På språkutvecklarträffen i april 2020 medverkade förskolans verksamhetschef Anna Brügge och pratade om samverkan mellan alla dessa aktörer för ett likvärdigt språkutvecklande arbete. Vi fortsatte sedan med planering för kompetensutveckling och det mynnade ut i en digital föreläsning Språklig förebild av Karolina Larsson, som alla pedagoger i Mölndals förskolor fått ta del av.

Som samordnare av nätverket för Språkutvecklare i förskolan arbetar jag med att stötta förskolorna på olika sätt i deras arbete med flerspråkighet. Till min stora glädje har jag denna höst haft möjlighet att erbjuda dem en hel del extra material och olika typer av litteratur. Den årliga konferensen Språket i Fokus blev, som så mycket annat i år, digital och genomfördes den 8 september. Tillsammans med Språkcentrum fick ett antal förskolerektorer och Språkutvecklare möjlighet att lyssna till intressanta föreläsningar om bland annat Språkutveckling på flera språk, Kooperativt lärande och Hjärnan och språket.

I nätverket för Språkutvecklare i förskolan fortsätter vi förstås vårt utvecklingsarbete. Våra träffar är viktiga tillfällen för lärande samtal och gemensamma utbyten kring flerspråkighet och språkutveckling. På senaste träffen i oktober berättade Svejserdalens Språkutvecklare hur de tagit tillvara och utvecklat kunskaper från bland annat konferensen Språket i Fokus och hur det tar sig uttryck i deras verksamhet. På läsårets kommande träffar ska vi även ta upp teman som Läsning, litteracitet och flerspråkighet, Språksamtal med föräldrar, Kooperativt lärande och Språkutvecklande arbetssätt. Det sistnämnda kommer att ske tillsammans med nätverket för svenska som andraspråkslärare i grundskolan. Förskolan och grundskolans lärare har en hel del gemensamt när det gäller språkutvecklande arbete och jag tror att vi även har mycket att lära av varandra.

Språk och språkutveckling ligger mig varmt om hjärtat både privat och yrkesmässigt. Det känns verkligen som en ynnest att få vara en del av det viktiga arbete med språkutveckling som pågår i Mölndals stad.
Lena Borghesi
Förskollärare/Samordnare språkutvecklare i förskolan
lena.borghesi@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad