Språkutbildning för lokalvårdare - ett rent nöje!

Tiden går fort när man har roligt och våra tio träffar inom pilotprojektet ”Språka” är förbi. ”Språka” är ett samarbetsprojekt med serviceförvaltningen där elva lokalvårdare under arbetstid har gått en språkutbildning i Språkcentrums regi. Från projektets start, med planeringsmöten mellan förvaltningar till våra träffar med lokalvårdarna, har projektet verkligen flutit på. Hur kommer det sig och vilka lärdomar går att dra?

Idén till ”Språka” föddes våren 2020 i ett möte mellan chefer från olika förvaltningar. Serviceförvaltningens verksamhetschef Oskar Lundqvist och enhetschef Inger Nyberg uttryckte ett behov av att stärka kunskaperna i svenska hos en del av sina medarbetare. Språkcentrums chef Tanja Bozic såg att vi på Språkcentrum skulle kunna vara behjälpliga och ur detta växte ”Språka” fram. I pilotprojektets inledningsfas träffades serviceförvaltningen och Språkcentrum för att arbeta fram projektets syfte som kortfattat varit att stärka lokalvårdarnas yrkesrelaterade svenska. I detta tidiga stadium lades grunden för det goda samarbete som vi sedan har haft med serviceförvaltningen.

I oktober 2020 var det dags för mig, och mina kollegor Emma Ryrlén och Lena Borghesi på Språkcentrum, att möta de elva deltagarna. Från första stund visade de ett stort engagemang, glädje och vilja till utveckling. Härligt! Vi ville att deltagarna skulle få vara med att påverka kursens innehåll. Turligt nog, rimmade deras önskemål kring vad de ville lära sig med vad deras chefer hade uttryckt. Vid varje träff kom vi därför att arbeta med nya ord och uttryck som vi stötte på i städhandledningar, instruktioner och rutiner. Ett annat stående moment var samtalet. Vi samtalade och hade case kring dilemman som kan uppstå under en arbetsdag och hur man kan hantera dessa situationer. Deltagarna hade även en hemuppgift varje vecka. Hemuppgiften handlade om allt från att skriva ett mejl, till att samtala med en ny person till att öva på förkortningar. Innehållet på såväl träffarna som hemuppgifterna utgick således från behov och önskemål.

Efter tre fysiska träffar satte en ökad smittspridning av Covid-19 i samhället stopp för fler fysiska träffar. Vi ställde om och fortsatte utbildningen digitalt. Eftersom ”Språka” hade samtal som en huvudingrediens utmanades vi kursledare till att tänka om, tänka nytt och våga nytt. Och det gick vägen! Visst, en del av det spontana samtalet går lätt förlorat i digitala sammanhang, men det är ändå fullt möjligt att ha strukturerade samtal och case digitalt. På köpet fick dessutom såväl deltagare som kursledare med sig ökad digital kompetens och erfarenhet!

Torsdagen 17 december hölls så den sista ”Språkaträffen” där deltagarna även utvärderade projektet. Den positiva respons vi fått under utbildningens gång bekräftades och i utvärderingen uttryckte deltagarna att de blivit bättre på den svenska de behöver i sitt yrke. Skönt - för där fick vi veta att vi uppnått utbildningens syfte.

Vad är det då som har gjort att detta pilotprojekt flutit på så väl? Jag skulle vilja säga att det goda samarbetet har varit ett skäl; samarbetet mellan förvaltningarna, samarbetet med och mellan kursdeltagarna samt samarbetet mellan oss som kursledare. En annan orsak har varit att ”Språka” helt utgått från behov och önskemål. Det har gjort att utbildningen har landat rätt och väl. Ytterligare en anledning är att projektet hela tiden lutat mot en struktur. Vi kursledare har haft veckovisa planeringsmöten, vi har haft återkommande avstämningsmöten med serviceförvaltningen och själva träffarna har haft ett återkommande upplägg. Den viktigaste pusselbiten till pilotprojektets positiva utfall är dock de mänskliga mötena. Det är i mötet med andra som lärandet och utbytet verkligen sker – det gäller även när mötet är digitalt.

Vi får se om varianter av ”Språka” kan fortsätta växa fram. Jag hoppas det för det har varit givande för alla parter – ett rent nöje helt enkelt!

Elin Eineborg
Verksamhetsutvecklare Språkcentrum Mölndal
elin.eineborg@molndal.se

Fyra av deltagarna i "Språka"

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad