Förbättra nyanlända elevers förutsättningar för lärande – gå en uppdragsutbildning från Skolverket

Vill du bli bättre på att bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers utveckling? Eller kanske utveckla din förmåga att undervisa elever som är nybörjare i engelska? Nu finns det uppdragsutbildningar från Skolverket att söka för dig.

Böckerna Bygga svenska och Greppa flerspråkigheten från Skolverket

Häromdagen fick du läsa här på Pedagog Mölndal om när Elin, Maja och Vera som är logopeder berättade om flerspråkig språkutveckling. Det som de skriver om är viktig kunskap för alla och vi behöver fortsätta att arbeta för att bli ännu bättre på att stärka våra nyanlända och flerspråkiga elever.

Idag vill jag tipsa om några uppdragsutbildningar från Skolverket. De syftar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat. Kurserna startar till hösten på olika lärosäten, är på 7,5 högskolepoäng och man studerar på kvartsfart på distans.

Först vill jag tipsa om tre kurser som riktar sig till ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och lärare i svenska och speciallärare. Kurserna är alla verksamhetsnära och ska bland annat ge dig verktyg för ditt dagliga arbete samt redskap för systematisk och kontinuerlig bedömning. Jag länkar direkt så att du kan läsa mer om var och en av dem på Skolverket.

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk

Mitt andra tips är riktat till engelsklärare i åk 6-9. Kursen heter Engelska - undervisa elever på nybörjarnivå och är för dig som är engelsklärare och undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska. Du får bland annat verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer, bedömarkompetens och verksamhetsanknutna uppgifter.

Hoppas du blir intresserad av någon av dessa kurser och tipsa gärna dina kollegor!

Emma Ryrlén
Samordnare för nyanländas utbildning
emma.ryrlen@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad