Livet som kringresande sva-lärare

Flertalet skolor i Mölndals kommun har ett behov av lärare i ämnet svenska som andraspråk (sva). Tanja Bozic, chef vid Språkcentrum Mölndal, tänkte nytt och anställde en ambulerande sva-lärare som fick i uppdrag att undervisa i ämnet vid flera olika skolor. Denna lärare blev jag - Jessica Elgeskog.

Lärare med cykel framför träd

Under läsåret 20/21 saknade fler skolor i kommunen lärare i ämnet sva. Behovet utmynnade i en ny tjänst för mig och för Språkcentrum och våren 2021 började jag arbeta som ambulerande sva-lärare.

Just nu har vi ett samarbete med fem olika skolor och jag har blivit välkomnad med öppna armar av både skolledning, lärare och elever. Svenska som andraspråk är ett ämne man läser istället för svenska när man har ett annat modersmål och jag undervisar både nyanlända elever och elever som är födda i Sverige men som talar ett annat modersmål hemma. På skolorna kan jag också både stötta och vara bollplank till lärare när de känner sig osäkra och villrådiga i arbetet kring nyanlända barn och ungdomar. Hur vet man till exempel vem som ska läsa sva?

Mitt arbete flyter på bra ute på skolorna, men jag, precis som många andra lärare, önskar alltid att jag hade mer tid att ge eleverna. Utmaningen i mitt ambulerande uppdrag har bland annat handlat om att få ihop olika undervisningsgrupper, hitta bra arbetsmaterial och skapa goda samarbeten med elevernas mentorer. Merparten av tiden på skolorna innebär undervisning med elever, men andra uppdrag kan vara att stötta elev/lärare i klassrummet, göra Skolverkets kartläggning steg 2, sambedöma vid omdömesskrivning/betyg samt agera konsult. Arbetet är varierande, flexibelt och utvecklande!

Många elever är helt nyanlända, vilket medför stora prövningar under skoldagen för dem. Mitt uppdrag är då att ge dem en god grund i svenska så att de så snart som möjligt ska kunna och våga använda språket. Andra elever har kommit längre i sin utveckling och behöver andra språkliga utmaningar. Alla mina elever tar med glädje till sig den undervisning som erbjuds. Det känns i hela kroppen att det är ett viktigt jobb jag gör och att jag gör stor skillnad!


Jessica Elgeskog
sva-lärare Språkcentrum Mölndal
jessica.elgeskog@molndal.se


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad