Programmeringslyft Intro 2022

Vi behöver tillsammans se till att säkerställa att våra barn och ungdomar kan vara aktuella för framtida yrken detta då vi vet att arbetsmarknaden och yrkesrollerna kommer att förändras stort. Detta är en stor del av det vi kallar för Programmeringslyftet i Mölndals stad.