Hur är det att jobba här?

Du får en stimulerande arbetsplats där du kan utvecklas och där vi tillsammans bidrar till att skapa värde för medborgarna i Mölndal.

Som medarbetare i Mölndals stad är du vår främsta tillgång. Vi vill skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Med de förmåner du har som anställd vill vi möjliggöra ett hållbart arbetsliv.

Utvecklas i din yrkesroll

Kompetensutveckling är en självklar del i ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Kompetensutveckling utgår från verksamhetens behov och ska stärka och utveckla den anställdes kunskaper inom sitt eget yrkesområde. Vi erbjuder även interna utbildningar och seminarier inom olika ämnesområden.

Varje år får ett antal medarbetare möjlighet att jobbskugga en kollega i ett annat land. Genom detta har vår medarbetare bland annat besökt arbetsplatser i Zambia, USA, Bryssel och Malta.

Bra balans mellan arbete och fritid

Som anställd hos oss har du har 25 semesterdagar och från och med att du fyllt 40 har du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar. Redan under intjänandeåret har du rätt till din semester.

Du kan också växla ditt semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Då kan du få 5 eller 6 extra semesterdagar beroende på din ålder.

I många av våra verksamheter tillämpar vi flexibel arbetstid.

Hälsa och friskvård är viktigt

Vi erbjuder en friskvårdsersättning till alla tillsvidareanställda. Bidraget är 2000 kr. Även visstidsanställda (inklusive timavlönade) har rätt till visst friskvårdsbidrag.

I staden har vi en motionsförening som erbjuder olika träningspass och tillgång till gym. Vi deltar bland annat i gemensamma lopp, cykelutmaning och andra aktiviteter.

Förena karriär och föräldraskap

Hos oss är det en självklarhet att förena karriär och föräldraskap. Om du arbetat ett år hos oss har du rätt till föräldrapenningstillägg. Tillägget är motsvarande 10 procent under en viss tid av föräldraledigheten.

Vi bryr oss om din trygghet

Du som anställd är försäkrad via AFA-försäkring som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom, arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet.

Som arbetsgivare betalar Mölndals stad kommunal tjänstepension. Avtalen ger dig som medarbetare bland annat ett grundskydd i form av egen ålderspension och efterlevandepension. Varje år avsätts motsvarande 4,5 procent av din årslön till din tjänstepension.

Det finns även möjlighet att löneväxla till pension. Det innebär att du kan spara till extra pension.

Relaterad information

Kontakt

HR-avdelningen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
hr-avdelningen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad