Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Anslagstavla

Tillkännagivande av protokoll och kungörelser

OBS! Du har kommit till Mölndals stads officiella anslagstavla som är under utveckling. Nedan visas exempel på hur det kommer att se ut. Anslagstavlan kommer att tas i skarp drift från och med den 1 januari 2018.

Om anslagstavlan

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages. Det här är Mölndals stads officiella anslagstavla som från och med den 1 januari 2018 ersätter den analoga anslagstavlan i stadshuset i Mölndal.

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillgännages. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-07 16.03