Tillgänglighetsredogörelse för Mölndals stads webbplatser

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda och förstå innehållet på våra webbplatser.

Mölndals stad har åtagit sig att göra Mölndal stads webbplats molndal.se tillgänglig i enhetlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller:

Vi har även andra webbplatser. Deras tillgänglighetsredogörelser hittar du på respektive webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnitten om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Så kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss det via återkopplingsfunktionen Hjälpte den här sidan dig? som finns längst ner på de flesta av våra webbsidor eller via länken Synpunkter som finns i sidfoten på alla sidor som tar dig tills sidan Synpunkter och felanmälan.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din synpunkt kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt på molndal.se

 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Filmer och ljud saknar ibland alternativt format.
 • Rubriker, texter, tabeller och listor saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • I formulär kan det vara svårt att uppfatta sammanhang och det saknas ibland automatiska förslag.
 • Det finns funktioner och texter med färger som har låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
 • Relaterad information som Öppettider och Kontakt går inte alltid att nå med tangentbord.
 • Länkar är inte alltid tydliga och logiska.
 • Det finns iframes som saknar titlar.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden och uppläsningen av sökförslag är upprepande.
 • Det finns dokument som är inte tillgänglighetsanpassade.
 • HTML-koden innehåller valideringsfel.

Innehåll som inte är tillgängligt på etjanst.molndal.se

 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Rubriker, texter, tabeller och listor saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Det finns texter med färger som har låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se och länkar som endast urskiljs med färg.
 • Länkar är inte alltid tydliga
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Det saknas tydlig fokusmarkering och tabb-ordningen är inte logisk.
 • Det saknas genväg till huvudinnehållet och allt innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
 • Språk är inte angivet för webbplatsen eller de engelska sidorna.
 • Fält och formulär har inte alltid tydliga etiketter och det ges inte förslag när användaren skrivit fel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om utfällbara områden och antal sökträffar.

Innehåll som inte är tillgängligt på pedagog.molndal.se

 • Färgen på texter och ikoner kan vara svåra att se.
 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Delar av texter visas inte i mindre skärmar eller vid förstoring.
 • Länkar är inte alltid tydliga och logiska.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om antal sökträffar.
 • Uppläsningen av sökförslag är upprepande.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.
 • Det finns filmer utan alternativt format.
 • Flera länkar har upprepande uppläsning.
 • Prenumerationer går inte att komma åt vid tangentbordsnavigeringen.
 • Allt innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
 • HTML-koden innehåller valideringsfel.

Innehåll som inte är tillgängligt på gymnasiewebbarna:

franklinsgymnasium.molndal.se
krokslattsgymnasiet.se

 • Färgen på texter och ikoner kan vara svåra att se.
 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Bildspel är inte tillgängligt.
 • Rubriker saknar rätt uppmärkning och kan vara svåra att förstå.
 • Texter, tabeller och listor saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Delar av texter visas inte i mindre skärmar eller vid förstoring.
 • Texter kan bli svåra att läsa vid förstoring.
 • Länkar är inte alltid tydliga och logiska.
 • I formulär kan det vara svårt att uppfatta sammanhang och det saknas ibland automatiska förslag.
 • Plusboxar går inte alltid att nå med tangentbord
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden och antal sökträffar
 • Uppläsningen av sökförslag är upprepande.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.
 • Det finns filmer utan alternativt format.
 • Flera länkar har upprepande uppläsning.
 • Tangentbordsnavigeringen är inte i logisk ordning .
 • Allt innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
 • HTML-koden innehåller valideringsfel.

Innehåll som inte är tillgängligt på frejagymnasiet.molndal.se

 • Färgen på texten i elevcitaten kan vara svår att se.
 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Bildspelet är inte tillgängligt.
 • Rubriker saknar rätt uppmärkning och kan vara svåra att förstå.
 • Texter, tabeller och listor saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Delar av texter visas inte i mindre skärmar eller vid förstoring.
 • Texter kan bli svåra att läsa vid förstoring.
 • Länkar är inte alltid tydliga och logiska.
 • I formulär kan det vara svårt att uppfatta sammanhang och det saknas ibland automatiska förslag.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om antal sökträffar
 • Uppläsningen av sökförslag är upprepande.
 • Flera länkar har upprepande uppläsning.
 • Tangentbordsnavigeringen är inte i logisk ordning.
 • Allt innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
 • HTML-koden innehåller valideringsfel.

Innehåll som inte är tillgängligt på campus.molndal.se

 • Färgen på texter och ikoner kan vara svåra att se.
 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Bildspel är inte tillgängligt.
 • Rubriker saknar rätt uppmärkning och kan vara svåra att förstå.
 • Texter, tabeller och listor saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Delar av texter visas inte i mindre skärmar eller vid förstoring.
 • Texter kan bli svåra att läsa vid förstoring.
 • Länkar är inte alltid tydliga och logiska.
 • I formulär kan det vara svårt att uppfatta sammanhang och det saknas ibland automatiska förslag.
 • Plusboxar går inte alltid att nå med tangentbord
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden och antal sökträffar
 • Uppläsningen av sökförslag är upprepande.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.
 • Det finns filmer utan alternativt format.
 • Flera länkar har upprepande uppläsning.
 • Tangentbordsnavigeringen är inte i logisk ordning .
 • Allt innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
 • HTML-koden innehåller valideringsfel.

Oskäligt betungande anpassning

Mölndals stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Mölndals stad har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatserna. Vårt mål är att ha åtgärdat redaktionella problemen till 23 september 2020. Flera problem är kopplade till våra plattformar, där har vi en dialog med våra leverantörer och kommer hävda oskäligt betungande anpassning under arbetets gång.

Så har vi testat tillgängligheten

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av molndal.se, etjanst.molndal.se, abybadet.se och museum.molndal.se. Vi gör även själva löpande automatiska kontroller och i viss mån även manuella.

Senaste oberoende granskningen gjordes den 26 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2021.

Kontakt

Kommunikationsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad